برنامه جهانی غذا: چهار میلیون مادر و کودک افغانستانی در معرض سوء تغذی حاد قرار دارد
برنامه جهانی غذا: چهار میلیون مادر و کودک افغانستانی در معرض سوء تغذی حاد قرار دارد

خبرگزاری زنان افغانستان: برنامه‌ی جهانی غذا (WFP) به تازه‌گی در افغانستان اعلام کرده است که چهار میلیون مادر و کودک در این کشور دچار سوءتغذی هستند. این نهاد معتبر (WFP) درتازه‌ترین موارد گفته است که چهار میلیون مادر و کودک در این کشور از سوءتغذی رنج می‌برند و در آینده مبهم و نامعلوم و پر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: برنامه‌ی جهانی غذا (WFP) به تازه‌گی در افغانستان اعلام کرده است که چهار میلیون مادر و کودک در این کشور دچار سوءتغذی هستند.

این نهاد معتبر (WFP) درتازه‌ترین موارد گفته است که چهار میلیون مادر و کودک در این کشور از سوءتغذی رنج می‌برند و در آینده مبهم و نامعلوم و پر از ترس شب و روز را سپری می‌کنند.

گزارش‌ها حاکی از این است که نهاد معتبر بین المللی قبلاً نیز اعلام کرده بود قربانیان فقر و بدبختی، در افغانستان همواره زنان و کودکان را تشکیل می‌دهند.

قابل ذکر است که دلایل این مشکلات فقر و نامتوازن بودن وضعیت اقتصادی در دل جامعه، بیکاری و عقب مانده‌گی در سطح اجتماع، بدبختی مردم بی‌برنامه‌گی دولت، عدم مدیریت طا.لبان و همچنان عدم توجه نهادهای سازمان ملل می‌باشد.