برهم زدن برنامه‌ی اعتراضی طالبان توسط زنان در بامیان
برهم زدن برنامه‌ی اعتراضی طالبان توسط زنان در بامیان

دو روز قبل حکومت محلی طالبان در ولایت بامیان یک برنامه‌ی اعتراضی را بخاطر مسدودماندن ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در بانکهای امریکا به راه انداخته بودند و با اشتراک چشم‌گیر زنان درین برنامه‌ می‌خواستند نشان بدهند که گویا زنان بامیان از کشورها می‌خواهند که ذخایر ارزی افغانستان آزاد شوند. اما یکی از زنان بامیان […]

دو روز قبل حکومت محلی طالبان در ولایت بامیان یک برنامه‌ی اعتراضی را بخاطر مسدودماندن ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در بانکهای امریکا به راه انداخته بودند و با اشتراک چشم‌گیر زنان درین برنامه‌ می‌خواستند نشان بدهند که گویا زنان بامیان از کشورها می‌خواهند که ذخایر ارزی افغانستان آزاد شوند.
اما یکی از زنان بامیان حین سخنرانی خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه از صنوف ششم به بالا از سوی طالبان شد.
این خواست او باعث شد که افراد طالبان برنامه را مختل کنند و مانع سخنرانی او شدند. طالبان  همچنان می‌خواستند که جریان این اعتراض را همچنان به آزاد سازی پولهای مسدودشده‌ی افغانستان وصل کنند که با خشم زنان بامیان روبرو می‌شوند.
زنان بامیان با شعارهای مرگ بر طالب بنر هارا از روی دیوار پایین کشیدند و برنامه را مختل کردند.
منابع در بامیان تأیید می‌کنند که دو روز قبل برنامه‌ی طالبان در مرکز این ولایت با طرح خواست بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی زنان برهم خورده ‌است.
منابع همچنان می گویند که این برنامه از سوی طالبان به‌خاطر آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی سازماندهی شده بود و طالبان از زنان بامیان خواسته بودند که به مسدودماندن ذخایر ارزی بانک مرکزی در امریکا اعتراض کنند.
نوار تصویری از جریان برهم خوردن این‌برنامه که به خبرگزاری زنان افغانستان فرستاده شده نشان می‌دهد که زنان خشمگین بنر طالبان را به پایین می‌کشند و برنامه مختل می‌شود و سپس اشتراک‌کننده‌گان آنجا را ترک می‌کنند.
مسوولان محلی طالبان درمورد چگونگی برگزاری و برهم خوردن این برنامه ازسوی زنان از صحبت با رسانه ها خود داری می‌کند.
خبرگزاری زنان افغانستان