برگزاری آموزن ورودی از ۴۰۰ عضو گروه طالبان در مکتب‌های لیسهٔ ولایت هرات
برگزاری آموزن ورودی از ۴۰۰ عضو گروه طالبان در مکتب‌های لیسهٔ ولایت هرات

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی در هرات می‌گویند که ریاست معارف طالبان از ۴۰۰ عضو این گروه آزمون ورودی در مکتب های لیسه را برگزار کرده است. این آموزن امروز (دوشنبه ۷ حمل) برگزار شده که هدف آن تشخیص سویه‌ی اعضای این گروه می‌باشد. ریاست معارف طالبان در هرات گفته است که این آزمون برای […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی در هرات می‌گویند که ریاست معارف طالبان از ۴۰۰ عضو این گروه آزمون ورودی در مکتب های لیسه را برگزار کرده است. این آموزن امروز (دوشنبه ۷ حمل) برگزار شده که هدف آن تشخیص سویه‌ی اعضای این گروه می‌باشد.

ریاست معارف طالبان در هرات گفته است که این آزمون برای پاسداری و زحمت‌کشی مجاهدین این گروه ازسوی وزارت معارف برگذار شده است.
گفته می‌شود شمار زیادی از اعضای طالبان که سواد خواندن و نوشتن را نداشته و کهن سال نیز می‌باشند در صنف های ده و یازده شامل خواهند شد.

قبل از این آزمون تثبیت سویه‌ی اعضای گروه طالبان در ولایت کاپیسا نیز برگذار شده بود.
تعداد زیادی از اعضای طالبان پس از اخذ این آزمون در کنار دیگر دانش‌آموزان مکتب های لیسه شامل صنف های درسی شدند.