برگزاری مراسم ازدواج دسته جمعی در بامیان؛ ۱۷ زوج به گونه دسته جمعی عروسی شانرا جشن گرفتند
برگزاری مراسم ازدواج دسته جمعی در بامیان؛ ۱۷ زوج به گونه دسته جمعی عروسی شانرا جشن گرفتند

خبرگزاری زنان افغان: هفده زوج امروز پنجشنبه به گونه دسته جمعی عروسی شانرا جشن گرفتند. این مراسم به کمک مالی بنیاد خیریه “کوثر القرآن” برگزار شد. شماری از این زوج‌ها در حالیکه از برگزاری این مراسم احساس خرسندی می کنند، اما می گویند فقر و بیکاری سبب شده است چندین سال در انتظار عروسی بمانند. […]

خبرگزاری زنان افغان: هفده زوج امروز پنجشنبه به گونه دسته جمعی عروسی شانرا جشن گرفتند.
این مراسم به کمک مالی بنیاد خیریه “کوثر القرآن” برگزار شد.
شماری از این زوج‌ها در حالیکه از برگزاری این مراسم احساس خرسندی می کنند، اما می گویند فقر و بیکاری سبب شده است چندین سال در انتظار عروسی بمانند.

محمد دانش یکی از اشتراک کننده‌گان این مراسم گفت” رسم و رواج‌های نا پسند هنوز در جامعه ما حاکم است. خانواده های داماد بنا بر وضعیت فقر و ناداری توان پرداخت هزینه های عروسی را ندارند و مجبور هستند سال جوانان به انتظار بنشینند.

نازگل یکی عروس های اشتراک کننده در این ازدواج دسته جمعی همچنان گفت، فقر و بیکاری یکی از علت های مهم در ساختن یک زندگی مشترک است.
خانواده ها باید در چنین شرایط مصارف گزاف را از بین ببرند تا دختران و پسران بتواند در زمان بهتر ازدواج کنند.

با این حال محمد حسین پدر یکی از دامان نیز از مراسم های ازدواج دسته جمعی استقبال میکند و می گوید، با اشتراک در این مراسم حد اقل از پرداختن بیش از دوصدهزار افغانی پیشی گرفته است.

این سومین دور ازدواج های دسته جمعی در بامیان است که از سوی بنیاد خیریه “کوثر القرآن” راه اندازی شده است.
محمد رضا رضایی مسوول این بنیاد می گوید، مراسم عروسی دسته جمعی را به شمول کابل در چندین ولایت هلی دیگر نیز برگزار کرده اند.