برگزاری نشست فوری شورای حقوق بشر درمورد زنان افغانستان
برگزاری نشست فوری شورای حقوق بشر درمورد زنان افغانستان

همزمان با جریان گردهمایی بزرگ علمای افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست فوری خود در مورد زنان و دختران افغانستان را برگزار کرد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کردند  این بحث ها به تغییر وضعیت زنان و دختران نیمی از جمعیت افغانستان کمک کند. ریچارد بنت در نشست این شورا […]

همزمان با جریان گردهمایی بزرگ علمای افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست فوری خود در مورد زنان و دختران افغانستان را برگزار کرد.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کردند  این بحث ها به تغییر وضعیت زنان و دختران نیمی از جمعیت افغانستان کمک کند.
ریچارد بنت در نشست این شورا عملکرد طالبان در سرکوب زنان را در جهان بی‌پیشینه خوانده است.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل وضعیت زنان افغانستان را تراژیک خواندند.
در توییت مشترک که از سوی  این دو سازمان منتشر شده آمده است:
“ما امیدواریم که بحث فوری شورای حقوق بشر در مورد زنان و افغانستان، به جلب توجه بیشتر ر به تراژدی نیمی از جمعیت این کشور کمک کند.”
میشل باشله، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفته است: “زنان و دختران افغانستان در دهه‌های اخیر بیشترین کاهش حقوق‌شان را تجربه می‌کنند.”
این‌نشست اتحادیه اروپا و سازمان ملل درحالی ادامه دارد که همزمان نشست سه روزه‌ی علمای افغانستان متشکل از افراد وابسته به طالبان بدون حضور زنان و قشر تحصیلکرده افغانستان درکابل نیز جریان دارد.
خبرگزاری زنان افغانستان