بسته شدن مارکیت‌های مواد غذایی  به دلیل جلوگیری از افزایش پول‌های کهنه در هرات
بسته شدن مارکیت‌های مواد غذایی  به دلیل جلوگیری از افزایش پول‌های کهنه در هرات

ریاست اتحادیه متشبثین شرکت‌های تجارتی مواد غذایی در هرات، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از روز چهار شنبه، (۲۹ سرطان) به دلیل جلوگیری از افزایش هر گونه بی نظمی در پول‌های کهنه، کار شان را تعطیل کرده اند. در اعلامیه‌ای که از طرف این اتحادیه منتشر شده آمده است،«مارکیت های مواد غذایی به دلیل […]

ریاست اتحادیه متشبثین شرکت‌های تجارتی مواد غذایی در هرات، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از روز چهار شنبه، (۲۹ سرطان) به دلیل جلوگیری از افزایش هر گونه بی نظمی در پول‌های کهنه، کار شان را تعطیل کرده اند.

در اعلامیه‌ای که از طرف این اتحادیه منتشر شده آمده است،«مارکیت های مواد غذایی به دلیل جلوگیری از هر گونه بی نظمی در پول‌های مندرس و‌ کهنه که به یک مشکل مبدل‌گردیده است، تا زمان رسیده‌گی به حل این مشکل‌، خواسته‌های شرکت‌های مواد غذایی و مردم هرات، مسدود خواهد ماند»

در این اعلامیه همچنان ذکر شده که اعضای اتحادیه متشبثین شرکت‌های تجارتی مواد غذایی، با اتفاق آرا تصمیم گرفته اند تا برای برطرف کردن این مشکل، به گونه‌ای اعتراضی مارکیت‌های مواد غذایی را تا زمان رسیده‌گی به آن بسته کنند.

در همین حال، به دلیل افزایش پول‌های کهنه در بازار‌های هرات، اتحادیه‌های صرافان و نفت‌و‌گاز هرات نیز مارکیت‌های شان را بسته و‌ دست به عتصاب کاری زده اند.

این در حالیست که اخیرا افزایش پول‌های کهنه در بازارهای هرات، باشنده‌گان این ولایت را به مشکلات جدی مواجه کرده و شماری می‌گویند که در هنگام معامله و داد و ستد پول‌های کهنه در بازار قابل پذیرش از سوی دکانداران نیست.