بلند رفتن آمار طلاق میان زنان به دلیل افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌های خانوادگی
بلند رفتن آمار طلاق میان زنان به دلیل افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌های خانوادگی

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان می‌گویند که طی دو سال گذشته محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان و دختران، روی عقیده خانواده‌ها تاثیر گذاشته و نسبت به هر زمان دیگر، زنان و دختران شان را محدودتر ساخته اند. آنان می‌گویند که به دلیل افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌های خانواده‌گی، آمار طلاق بین زنان این ولسوالی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان می‌گویند که طی دو سال گذشته محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان و دختران، روی عقیده خانواده‌ها تاثیر گذاشته و نسبت به هر زمان دیگر، زنان و دختران شان را محدودتر ساخته اند.

آنان می‌گویند که به دلیل افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌های خانواده‌گی، آمار طلاق بین زنان این ولسوالی نیز بلند رفته است.

عاطفه، یک تن زنانی‌ست که حدود یک ماه پیش به دلیل خشونت‌های خانواده‌گی از شوهرش جدا شده است.

وی می‌گوید:«شوهرم در گذشته آدم روشن فکری بود و من را بخاطر بیرون رفتن از خانه یا موضوعاتی مثل حجاب محدود نمی‌ساخت اما از زمانی که زنان و دختران از رفتن به مکتب و کار کردن منع شدند، شوهرم هم تحت تاثیر حرف‌های مرد‌های قریه قرار گرفته بود و حتی اجازه نمی‌داد تنها به خانه مادرم بروم و مثل یک زندانی داخل خانه حبس بودم».

عاطفه بیان می‌دارد که در اثر محدودیت‌های زیاد از سوی شوهرش و خشونت‌های خانوادگی مجبور شده است از طریق مراجعه نزد بزرگان قوم از شوهر خود طلاق بگیرد.

محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان و دختران در افغانستان، باعث شده است که عقیده و ذهنیت خانواده‌ها را نیز متاثر ساخته و شرایط را برای زنان دشوارتر بسازد.

مرضیه، یکی دیگر از زنانی‌ست که چندی پیش از شوهرش جدا شده است و اکنون در خانه مادرش زندگی می‌کند.

وی می‌گوید:«وقتی که ازدواج کردیم شوهرم زیاد آدم قیدگیری نبود اما بعد از این که دختران از مکتب رفتن منع شدند، دخترم که صنف سوم بود را نگذاشت مکتب برود. چند وقت بعد من را هم به خانه حبس کرده بود و زمانی که می‌خواستم بیرون بروم برایم اجازه نمی‌داد و می‌گفت بد است اگر مردم قریه شما را ببیند و زن جایش فقط خانه است. دیگر برایم تحمل نمانده بود تا این که طلاق گرفتم».

بعد از سقوط حکومت و آمدن طالبان در افغانستان، سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ موجود در برابر زنان و دختران، یک آپارتاید جنسیتی تمام عیاری را در کشور ایجاد کرد که این آپارتاید باعث شده است زنان از حقوق بشری و انسانی خود از جمله حق تحصیل و حق کار باز بمانند و به دلیل تغییر ذهنیت مرد‌های خانواده‌، زنان و دختران بیشتر از وقت دیگر قربانی خشونت‌های خانواده‌گی شوند.