بنیاد اکسل اشپرینگر آلمان جایزه‌ی شجاعت امسال‌اش را به زنان افغانستان اعطا کرد
بنیاد اکسل اشپرینگر آلمان جایزه‌ی شجاعت امسال‌اش را به زنان افغانستان اعطا کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: جایزه شجاعت از مهم‌ترین جوایز سال در آلمان است، این جایزه همه ساله برای فعالان حقوق بشر در زمینه‌های متفاوت از سوی بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر اعطا می‌شود. بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر آلمان اعلام نموده که جایزه شجاعت امسال‌اش را به زنان افغانستان اهدا کرده است. این نهاد طی مراسمی در شهر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: جایزه شجاعت از مهم‌ترین جوایز سال در آلمان است، این جایزه همه ساله برای فعالان حقوق بشر در زمینه‌های متفاوت از سوی بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر اعطا می‌شود.

بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر آلمان اعلام نموده که جایزه شجاعت امسال‌اش را به زنان افغانستان اهدا کرده است.

این نهاد طی مراسمی در شهر برلین آلمان جایزه شجاعت را به نمایندگی از زنان افغانستان به رویا محبوب رهبر تیم دختران ربات‌ساز افغان و کار‌آفرین اعطا کرد.

این جایزه در حالی به زنان افغانستان اهدا می‌شود که زنان در بیش‌ از دوسال تحت حاکمیت طالبان از هر گونه حقوق و آزادی‌های شرعی و انسانی شان محروم گشته و در شرایط اختناق و دشوار از عدالت‌خواهی و مبارزه دست نکشیده و هر ازگاهی در مکان‌های سربسته دست به اعتراض زده و خواهان حقوق و آزادی‌های زنان در کشور می‌شوند.