بنیاد ملاله به رهبران جهان: به طالبان فشار بیاورید تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند
بنیاد ملاله به رهبران جهان: به طالبان فشار بیاورید تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند

بنیاد تعلیمی ملاله یوسفزی روز پنجشنبه(۲۳ سرطان) طی یک نامه‌ای سرگشاده به رهبران جهان از تدوام ممنوعیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که ادامه‌ای این‌وضعیت باعت نا امیدی دانش آموزان دختر می‌شود. بنیاد ملاله در ین نامه‌ از رهبران جهان خواسته است که از حق تعلیم دختران افغانستان دفاع […]

بنیاد تعلیمی ملاله یوسفزی روز پنجشنبه(۲۳ سرطان) طی یک نامه‌ای سرگشاده به رهبران جهان از تدوام ممنوعیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که ادامه‌ای این‌وضعیت باعت نا امیدی دانش آموزان دختر می‌شود.
بنیاد ملاله در ین نامه‌ از رهبران جهان خواسته است که از حق تعلیم دختران افغانستان دفاع کنند، زیرا زنان جوان تحصیل‌کرده و توان‌مند می‌توانند دنیا را امن‌تر و قوی‌تر کنند.این بنیاد از رهبران جهان می‌خواهد که بر طالبان از راه دیپلماتیک فشار بیاورند تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند.
“برای این‌که این اتفاق بیفتد، امروز باید اقدامات جسورانه و فوری برای تضمین آینده آن‌ها انجام دهید، اقدامی که ما خواستار آن هستیم، بیش از یک بیانیه همبسته‌گی یا یک لحظه سکوت است. هر چند این اقدامات با نیت خوب باشد، اما طالبان را برای نقض حقوق دختران و زنان افغان مسوول نمی‌داند.”
بنیاد ملاله همچنان تاکید کرده است که رهبران جهان باید بر مقام‌های طالبان در افغانستان فشار دیپلماتیک اعمال کند و از بازگشایی فوری مکاتب دخترانه در افغانستان اطمینان حاصل کنند.
فشار بر مقام‌های طالبان برای رفع ممنوعیت تحصیل دختران وحق کار زنان،  ارایه‌ی حمایت مالی فوری از سیستم آموزشی در افغانستان و نمایش همبستگی با زنان و دختران افغان برای احقاق حق‌شان از خواست‌های این بنیاد از رهبران جهان است.
خبرگزاری زنان افغانستان