بیش از ۴۰۰ تن از دختران و پسران در یک مسابقه‌ی کتاب‌خوانی در دو ولسوالی‌ ولایت دایکندی باهم رقابت کردند
بیش از ۴۰۰ تن از دختران و پسران در یک مسابقه‌ی کتاب‌خوانی در دو ولسوالی‌ ولایت دایکندی باهم رقابت کردند

۴۵۰ تن از دختران و پسران در ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی اشتراک کردند. این مسابقه‌ی کتاب‌خوانی تحت عنوان “کتاب خداوند یکتا” از سوی دفتر واعظ بهسودی یکی از مراجع تقلید، برگزار شده است. مسوولان برگزار کننده هدف از برگزاری این مسابقه‌ را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش آگاهی جوانان به آموزه‌های دینی عنوان […]

۴۵۰ تن از دختران و پسران در ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی اشتراک کردند.
این مسابقه‌ی کتاب‌خوانی تحت عنوان “کتاب خداوند یکتا” از سوی دفتر واعظ بهسودی یکی از مراجع تقلید، برگزار شده است.
مسوولان برگزار کننده هدف از برگزاری این مسابقه‌ را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش آگاهی جوانان به آموزه‌های دینی عنوان کرده‌اند.
اشتراک کننده‌گان نیز از راه اندازی اینگونه برنامه‌ها استقبال کرده و رشد توانمندسازی جوانان را وابسته به مطالعه می‌دانند.