بی‌عدالتی‌های گسترده علیه زنان و وضعیت دشوار وکلای مدافع زنان افغانستانی
بی‌عدالتی‌های گسترده علیه زنان و وضعیت دشوار وکلای مدافع زنان افغانستانی

خبرگزاری زنان افغانستان: بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های گسترده علیه زنان در افغانستان از دیرباز وجود داشته است. زنان افغانستانی با محدودیت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی روبرو هستند. آن‌ها با مشکلاتی مانند ازدواج اجباری، خشونت خانگی، عدم دسترسی به تحصیلات و کار، تبعیض در حقوق و قوانین، و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های گسترده علیه زنان در افغانستان از دیرباز وجود داشته است. زنان افغانستانی با محدودیت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی روبرو هستند. آن‌ها با مشکلاتی مانند ازدواج اجباری، خشونت خانگی، عدم دسترسی به تحصیلات و کار، تبعیض در حقوق و قوانین، و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مواجه هستند.

وکلای مدافع زن نیز در افغانستان با شرایط دشواری مواجه هستند. آن‌ها در حال مواجهه با تهدیدها، فشارها و خطرات بسیاری هستند. از طرف دیگر، نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به مشکلات بسیاری برای وکلا منافع زنان منجر شده است. آن‌ها در تلاش برای دفاع از حقوق زنان با موانع قانونی، فشارهای اجتماعی و خطرات امنیتی روبرو هستند.

وکلای مدافع افغانستان در حکومت طا.لبان جایی برای کار و فعالیت ندارند. “نجلا راحل معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان” در یک تماس صوتی به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: “که طا.لبان استقلال انجمن وکلای مدافع را سلب کرده‌اند و این انجمن با وزارت عدلیه مدغم شده است”. این در حالی است که جواز هفت هزار وکیل که عضویت این انجمن را داشتند باطل اعلام شده است.

پلوشه، که چندین سال بحیث وکیل‌ مدافع کار کرده است، به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید؛ با روی‌ کارآمدن طا.لبان همه فرصت‌های شغلی از ما سلب شد. او که از سوی طرفین دعوی‌‌ای زیر تهدید و فشار قرار دارد می‌گوید که طرف دعوی زندانی شده بود اما با آمدن طا.لبان و آزاد شدن زندانیان دربند چندین بار وی را مورد تهدید قرارداده‌است. با این تهدیدها پلوشه نمی‌تواند در خانه‌اش در هلمند به آرامش‌زند‌ه‌گی کند.

به طور کلی، وضعیت زنان و وکلای مدافع زن در افغانستان نشان‌دهنده یک وضعیت بسیار دشوار است که نیازمند توجه و پشتیبانی بین‌المللی است تا بتوان بهبودی در این حوزه‌ها را دید که نیاز به توجه جدی و پیشتیبانی عملی جامعه جهانی دارد.