بیکاری و خانه‌نشینی بزرگ‌ترین چالش‌های سده راه خبرنگاران زن در کشور
بیکاری و خانه‌نشینی بزرگ‌ترین چالش‌های سده راه خبرنگاران زن در کشور

خبرگزاری زنان افغان: نهاد زنان خبرنگار در افغانستان، روز گذشته، در یک نشست خبری از پایان یک نظر سنجی درباره وضعیت زنان خبرنگار در کشور خبر داده و گفتند که در دو سال پسین، ۴۵ درصد زنان خبرنگار، بی‌کاری و خانه‌نشینی را از بزرگ‌ترین چالش های خود عنوان کرده اند. بر بنیاد این نظر سنجی، […]

خبرگزاری زنان افغان: نهاد زنان خبرنگار در افغانستان، روز گذشته، در یک نشست خبری از پایان یک نظر سنجی درباره وضعیت زنان خبرنگار در کشور خبر داده و گفتند که در دو سال پسین، ۴۵ درصد زنان خبرنگار، بی‌کاری و خانه‌نشینی را از بزرگ‌ترین چالش های خود عنوان کرده اند.

بر بنیاد این نظر سنجی، شماری زیادی از خبرنگاران زن، نبود دسترسی به اطلاعات، نداشتن امنیت شغلی و تبعیض جنسیتی از سوی گروه طالبان در شریک‌سازی اطلاعات را از چالش‌های دیگر در برابر زنان خبرنگار گفته اند.

این در حالی است که با روی کار آمدن دوباره طالبان، ده‌ها رسانه به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت بازماندند و کارکنان این رسانه‌ها بخصوص زنان خبرنگار خانه نشین شدند و اکنون با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند.