بی سرپناهی و مشکلات زنان تحت حاکمیت طالبان 
بی سرپناهی و مشکلات زنان تحت حاکمیت طالبان 
رحمیه، زن ۳۳ ساله که در شهر کابل زنده‌گی می‌کند، در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری زنان افغانستان از مشکلات که دامنگیرش شده است چنین بیان می‌کند: از زمان که بحران مهاجرت از پاکستان در افغانستان سرازیر شده و تعداد کسانی که در کشور آمده مشکلات بسیار زیادی را در مردم فقیر بار آورده است.

 


رحمیه، زن ۳۳ ساله که در شهر کابل زنده‌گی می‌کند، در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری زنان افغانستان از مشکلات که دامنگیرش شده است چنین بیان می‌کند: از زمان که بحران مهاجرت از پاکستان در افغانستان سرازیر شده و تعداد کسانی که در کشور آمده مشکلات بسیار زیادی را در مردم فقیر بار آورده است. کرایه خانه‌ها خیلی بالا رفته و جای مناسب برای آنان وجود ندارد. یک تعداد خانه‌ها همچنان زیر نقشه قرار گرفته و در حال تخریب است و برای مردمان که توان پرداخت کرایه خانه بالا را ندارند، بسیار با مشکلات فراوان روبرو است.

 

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان