تاثیرات رسانه ها بر جامعه
تاثیرات رسانه ها بر جامعه

رسانه های افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه در بستر مناسب آزادی بیان قرار دارند رسانه ها از ساخت های مهم اجتماعی بوده وعنصر مهم شکل دهند افکارعمومی می باشد که افکار مردم را در قبضه خود دارند و توانایی سوق دادن افکارعامه در جهات مثبت و منفی را دارا می باشند. از طرف دیگر […]

رسانه های افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه در بستر مناسب آزادی بیان قرار دارند رسانه ها از ساخت های مهم اجتماعی بوده وعنصر مهم شکل دهند افکارعمومی می باشد که افکار مردم را در قبضه خود دارند و توانایی سوق دادن افکارعامه در جهات مثبت و منفی را دارا می باشند. از طرف دیگر یکی از موارد که برای تمامی مردم جامعه مهم است و سبب تندرستی جسمی و روحی می شود ورزش است. درافغانستان زنان با ورزش فاصله زیادی دارند عده ای از زنان که به ورزش روی می آورند به علت کم کردن وزن شان بوده که این عمل کاملا نادرست است، درصورتی که ورزش کردن عامل تندرستی، سلامت فزیکی و جسمی انسان است اما متاسفانه در بین زنان جامعه جایگاه پایین دارد. واکثریت دختران و زنانی که علاقه مند ورزش هستند نیز مشکلات شان دارند، مثل؛ دسترسی نداشتن به  مکان های ورزشی، وضع شدن محدودیت از طرف فامیل ها و یا عدم آگاهی شان از ارزش های سلامتی جسمی و روحی ورزش  می باشد. 

این گونه که دویچه وله  ورزش کردن زنان را به تصویر کشیده است و بیان کرده اند که درشرایط کنونی کشور که  تمرین یوگاه در کابل پایتخت کشوری که مردمش تقریبا هر صبح با صدای شلیک گلوله، انفجار و خبر نا خوشایند روز شان را آغاز می کنند زنان و کودکان بیشتر از دیگر اقشار جامعه از این نابسامانی ها بیشتررنج برده و آسیب های جسمی و روحی می بینند مخصوصا زنان علاوه بر جنگ ها هر روز شان در مبارزه می گذرد،مبارزه با رفتار ها و سنت های اجتماعی و اعمال محدودیتها حتی از نزدیکترین اعضای خانواده شان. از آنجایی که یوگاه تنها ورزش نیست بلکه راه رسیدن به آرامش و سلامتی است. گروهی از زنان تلاش می کنند به زنان و دختران افغان درکابل کمک کنند تا از فشارروحی و روانی این مبارزه دوامدار بکاهد.

 برنامه های رسانه ای بنابر ارزشها و ضد ارزش ها برای زنان شکل خواهد گرفت، گستره عمل رسانه ها در راستاهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است اما ماموریت اصلی رسانه ها تولید برنامه های مفید آموزشی برای اقشار متعدد جامعه و شریک ساختن فرهنگ ها و رسومات مناطق متعددی داخلی از طریق صدا ها، تصاویر و فیلم ها است. رسانه ها تاثیر گزاری زیادی روی زنان که تودهء عظیم جامعه هستند،  دارد و سبب به وجود آمدن تحولات در زندگی آنان می گردد.

دویچه وله با یوگا کاران صحبت های داشته است و از محیط ورزشی آنان تا حرکات ورزشی و مربیان را به تصویر کشیده است از آنان در مورد ورزش یوگاه و مزایایی آن پرسیده است. از این که بنگاه خبررسانی دویچه وله خبررسانی بین المللی است، مخاطبان وبیننده گان زیادی دارند واز اعتباری زیادی در جامعه برخوردار است از این رو اقشار مختلف جامعه این برنامه را می بیند و برای ورزش کردن زنان و دختران باورمند می شوند. وقتی زنان و دختران را در حال ورزش کردن می بینند محیط را مناسب دانسته و از فواید ومزایای یوگا و یا ورزش کردن آگاه شده،  تشویق می شوند که باید ورزش کنند و به ورزش رو بیاورند.

دراین اواخر فرصت ها و مکان های ورزشی برای زنان و دختران درکابل افزایش یافته است با وجود این که پیش از این مکانی برای ورزش کردن ختران نبود اما امروزه ما شاهد این هستیم که صالون های ورزشی در نقاط کابل فعالیت می کنند دختران و زنان برای انجام و پیشبرد ورزشهای منظم شان به صالون های ورزشی وکلپ ها میروند و تحت نظر استادان و مربی های زن تمرین های شان را انجام میدهند. ورزش کردن از جمله فعالیت های فزیکی بدن است که میتوان به شکل گروهی و یا انفرادی آن را انجام داد.

 ازجمله فواید کلی ورزش میتوان کاهش مرگ و میر را نام برد، از نظر روحی همچنان سبب کاهش افسردگی و اضطراب می شود ودرزنان و دختران در دوره های مختلف ورزش تاثیراتی زیادی به جا می گذارد.

 با وجود این که درحوزه های مختلف برای زنان کارها و تلاش های زیادی صورت گرفته است، باز هم  زنان و دختران با محدودیت های اجتماعی وفرهنگی زیادی مواجه هستند، هنوزهم بیرون شدن زنان از خانه دربرخی از نقاط افغانستان گناه خوانده می شود و یا زنان و دختران برای دسترسی به درس و تعلیم شان با مشکلات و دشواری های مقابله می کنند تا این که بتوانند به حقوق اولیه شان که همانا درس و تعلیم است برسند.