تجربه زنان از بازداشتگاه ها و زندان های طالبان
تجربه زنان از بازداشتگاه ها و زندان های طالبان

زنان در بازداشتگاه طالبان؛ تجربه‌ی یک معترض زن از زندان طالبان در شمال افغانستان در دوسال تسلط طالبان درافغانستان نظامیان سابق، چهره های سیاسی، فعالین مدنی وزنان معترض علی الرغم فرمان دروغین عفو عمومی گروه طالبان در زندانها شکنجه و کشته شدند. یک فعال حقوق زن در شمال افغانستان به تازه‌گی در ویدیویی تجربه اش […]

زنان در بازداشتگاه طالبان؛ تجربه‌ی یک معترض زن از زندان طالبان در شمال افغانستان

در دوسال تسلط طالبان درافغانستان نظامیان سابق، چهره های سیاسی، فعالین مدنی وزنان معترض علی الرغم فرمان دروغین عفو عمومی گروه طالبان در زندانها شکنجه و کشته شدند.
یک فعال حقوق زن در شمال افغانستان به تازه‌گی در ویدیویی تجربه اش از زندانی و شکنجه شدن در بازداشتگاه طالبان را بیان کرد.

این زن معترض که نخواسته نام اصلی اش منتشر شود در اعتراض به دیدار نمایندگان امریکا با طالبان در دوحه در ویدیویی حضور رینا امیری در نشست دوحه را با پیام « اصرار مردم وفعالان حقوق بشر» درگفتگو با طالبان مورد پرسش قرارداده و می‌گوید:« وقتی زنان افغانستان از زیر شلاق و شکنجه‌ی طالبان حاضر به گفتگو با طالبان نیست شما به کدام اساس وبا چه توجیهی وارد تعامل با طالبان شده اید؟»

این معترض زن در پیامی به خبرگزاری زنان افغانستان از تجاربش در زندانهای طالبان می گوید که وی هفته گذشته درحالیکه رینا امیری با طالبان گفتگو می‌کرد او دریکی از ولایات سمت شمال افغانستان زیر شکنجه‌ی طالبان زجر می‌کشید.
او درپیامی نوشته است:« روز سه شنبه هفته گذشته استخبارات طالبان مرا از مسیر راه به سمت خانه ام دستگیر کردند و به مرکز ولسوالی بردند و چهارساعت زندانی وشکنجه کردند.»
او درادامه نوشته است که طالبان با استفاده از پیب آب و قنداق تفنگ به اعضای خصوصی بدن او زده و بر او تعرض کردند.
«آنها دو مرد بودند و مرا با پیب آب و قنداق تفنگ و مشت ولگد زدند. به اعضای خصوصی بدنم زدند که نتوانم به شما نشان بدهم.»
در ویدیویی منتشر شده و عکسهایی که به خبرگزاری زنان افغانستان رسیده است آثار شکنجه بر بدن این زن دیده می‌شود.
او همچنان در این ویدیو می‌گوید:« من یک زن معترض هستم که مدت دوسال می‌شود در برابر طالبان در شمال کشورصدای عدالت، نان، کار و آزادی سر می‌دهم. در این مدت من و دیگر زنان قربانی دادیم و شکنجه شدیم اما حاضر به مذاکره و گفتگو با طالبان نیستیم.»
این زن همچنان می‌گوید که در زندان طالبان مورد آزار جسمی و روانی قرار گرفته است.
« طالبان می‌گفتند که پلاس بیاورید که گوشت های بدن و سینه اش را کش کنیم.»
این زن بعد از چهارساعت شکنجه و پرداخت پول به طالبان رها شده است‌.
استخبارات طالبان اورا به دلیل تحریک کردن زنان در تظاهرات خیابانی و گردهمایی های اعتراضی زنان درشمال افغانستان دستگیر کرده بودند.
این زن معترض تاکید می‌کند که زنان افغانستان از زیر شلاق و شکنجه های طالبان حاضر به گفتکو و تعامل با طالبان نیستند و رینا امیری و یا هرکسی دیگری نیز نمی‌تواند با گروه تروریستی طالبان در نشست های ملی و بین المللی از آدرس زنان که قربانی آپارتاید جنسیتی و سیاست های زن ستیزانه‌ی طالبان اند مذاکره ویا گفتگو کند.
نمایندگان امریکا و طالبان درحالی برای تامین حقوق بشر باهم دیدار وگفتگو می‌کنند که طالبان طی دوسال تسلط در افغانستان دست به کشتارهای فراقانونی افراد ملکی و نظامیان پیشین زده و صداهای مخالف شان را نیز سرکوب نموده ودربند کشیده است.