تجلیل از ۱۹ می، روز فرهنگ‌ هزاره‌گی در افغانستان
تجلیل از ۱۹ می، روز فرهنگ‌ هزاره‌گی در افغانستان
۱۹ می برابر است با روز فرهنگ هزاره‌گی. روز فرهنگ هزاره‌گی یک مناسبت مهم در تاریخ و فرهنگ افغانستان است‌ که به گرامی‌داشت از تاریخچه، هنر، زبان، ادبیات، موسیقی و سایر جنبه‌های فرهنگی مردم هزاره می‌پردازد. 

۱۹ می برابر است با روز فرهنگ هزاره‌گی. روز فرهنگ هزاره‌گی یک مناسبت مهم در تاریخ و فرهنگ افغانستان است‌ که به گرامی‌داشت از تاریخچه، هنر، زبان، ادبیات، موسیقی و سایر جنبه‌های فرهنگی مردم هزاره می‌پردازد.

در این روز، مردم افغانستان به یادگاری‌های فرهنگی خود افتخار می‌کنند و ارزش‌هایی که نمایانگر هویت و تاریخچه‌ی آن‌هاست، را گرامی می‌دارند.

در همین‌حال، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که از این روز تجلیل می‌کنند تا از فراموشی سنت‌های فرهنگی افغانستان جلوگیری و آیین و رسوم هزارگی را حفاظت کنند.

هزاره‌گی یکی از اقوام بزرگ افغانستان و جزء اصلی جمعیت آن است که در تمام مناطق کشور از جمله مناطق مرکزی افغانستان، موسوم به هزاره‌جات زندگی می‌کنند.

اقلیت‌های بزرگی از هزاره‌ها بیشتر در کویته پاکستان و تعدادی از آنها در ایران بخصوص در مشهد، جمعیت هزاره ها را تشکیل می‌دهند. مردم هزاره‌ به زبان فارسی با گویش‌های دری و هزاره‌گی صحبت می‌کنند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان