تجلیل خشونت آمیز از کریکت باعث کوری یک دختر در جلال‌آباد گردید
تجلیل خشونت آمیز از کریکت باعث کوری یک دختر در جلال‌آباد گردید

خبرگزاری زنان افغانستان: طبق گزارش داکتر عبدالکریم، متخصص در ستوماتولوژی، دختر ۱۶ ساله جلال آبادی یکی از قربانیان تجلیل برد مسابقه کریکت است. «این مریض ساعت ۵ صبح امروز سه شنبه، ۲ عقرب، از شهر جلال آباد به لوحه اصابت مرمی فیر های شادیانه به چشم چپ و گیر ماندن آن در نزدیکی سینوس مگزیلا […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طبق گزارش داکتر عبدالکریم، متخصص در ستوماتولوژی، دختر ۱۶ ساله جلال آبادی یکی از قربانیان تجلیل برد مسابقه کریکت است.

«این مریض ساعت ۵ صبح امروز سه شنبه، ۲ عقرب، از شهر جلال آباد به لوحه اصابت مرمی فیر های شادیانه به چشم چپ و گیر ماندن آن در نزدیکی سینوس مگزیلا سمت چپ به شفاخانه ستوماتولوژی کابل آورده شد. ما برایش عجالتا تا زمان کاهش تورم ادویه توصیه کردیم و نظر به معاینات قبلی شفاخانه نور، جهت تخلیه کاسه چشم به نسبت تخریب کامل چشم چپ دوباره به شفاخانه نور رجعت دادیم.»۰

طبق گزارش، این دختر مظلوم یک چشم خود را بطور دایم از دست داده است و هیچ یک از این فیر کنندگان به هیچ قیمتی و هرگز نمی‌توانند چشم او را برایش باز گردانند، او برای همیشه معیوب گردید.

امیدواریم روزی برسد که مردم ما حداقل طریقه درست تجلیل از خوشی ها را فرا گیرند.

وی افزود؛ برد مسابقه در مقابل تیم حریف و قدرتمند شیرین است، اما نباید به قیمت معیوبیت دایمی یک هموطن بی خبر ما که در حویلی خانه خود بوده بیانجامد.

به ادامه گفته‌های وی؛ مردم باید به قبح و اثرات منفی اینگونه تجلیل پی‌برده و در آینده شاهد معلول شدن/ساختن کسی نباشیم.