تجمع اعتراضی افغان‌های مقیم آلمان بر ضد محدودیت‌ها علیه زنان و دختران
تجمع اعتراضی افغان‌های مقیم آلمان بر ضد محدودیت‌ها علیه زنان و دختران

  خبرگزاری زنان افغانستان: تجمع اعتراضی افغان‌های مقیم آلمان در شهر‌های منهایم و دورتموند آن کشور برای احقاق حق آموزش و کار دختران و زنان افغانستان شکل گرفت. گروهی از افغان‌های مقیم آلمان در این دو شهر روز یکشنبه (۱۱ سرطان) گردهم آمده و برای دادخواهی (حق آموزش و کار) دختران و زنان کشور دست […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: تجمع اعتراضی افغان‌های مقیم آلمان در شهر‌های منهایم و دورتموند آن کشور برای احقاق حق آموزش و کار دختران و زنان افغانستان شکل گرفت.

گروهی از افغان‌های مقیم آلمان در این دو شهر روز یکشنبه (۱۱ سرطان) گردهم آمده و برای دادخواهی (حق آموزش و کار) دختران و زنان کشور دست به اعتراض زدند.

در این گردهمایی اعتراضی گروهی از هنرمندان افغان نیز اشتراک کرده و برای حمایت از دختران و زنان کشور آهنگ اجرا کردند.

این در حالی است که ۶۵۱ روز از بسته بودن دروب مکاتب می‌گذرد، اما نه تنها هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها صورت نگرفته است، بلکه محدودیت‌ها بر ضد دختران و زنان افغانستان بیش از پیش زیاد شده است.

برعلاوه محدودیت‌های گذشته، در این اواخر طبق فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درهای سالون‌های زیبایی و آرایشی نیز باید بر روی زنان بسته شود.