تداوم اعتراض در بدخشان
تداوم اعتراض در بدخشان
پس از راه‌پیمایی های خشونت‌بار باشندگان ولسوالی های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در اعتراض به عملکرد رژیم طالبان، حال جنبش زنان معترض در این ولایت با راه‌اندازی نشست به بیان نارضایتی از رفتار رژیم طالبان پرداخته، اداره حاکم را به تبعیض آشکار جنسیتی و زیرسوال بردن حقوق بنیادی بانوان متهم می‌کند. 

پس از راه‌پیمایی های خشونت‌بار باشندگان ولسوالی های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در اعتراض به عملکرد رژیم طالبان، حال جنبش زنان معترض در این ولایت با راه‌اندازی نشست به بیان نارضایتی از رفتار رژیم طالبان پرداخته، اداره حاکم را به تبعیض آشکار جنسیتی و زیرسوال بردن حقوق بنیادی بانوان متهم می‌کند.

انها از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا رفتار رژیم طالبان را آپارتاید جنسیتی دانسته نکوهش نماید.

این نشست درحالی راه‌اندازی می‌شود که در ده روز گذشته اختلاف میان طالبان و باشندگان ولایت بدخشان راجع به تخریب کشتزار های کوکنار به اعتراض مرگبار تبدیل شده و طالبان نیرو های بیشتری به ولسوالی های بدخشان فرستاده اند.

خبرگزاری زنان افغان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان