ترنم سیدی در یک اعتراض تکی در کانادا: «با ما صحبت کنید نه در مورد ما»
ترنم سیدی در یک اعتراض تکی در کانادا: «با ما صحبت کنید نه در مورد ما»

خبرگزاری زنان افغان:  ترنم سیدی یکی از زنان معترض افغانستان، در یک اعتراض خیابانی در شهر ونکوور کانادا با پلاکاردهای اعتراضی خواستار جلوگیری از به رسمیت شناسی طالبان از سوی سازمان ملل شد. بانو سیدی در آستانه‌ی برگزاری نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون حضور نمایندگان زنان افغانستان، شعارهای اعتراضی […]

خبرگزاری زنان افغان:  ترنم سیدی یکی از زنان معترض افغانستان، در یک اعتراض خیابانی در شهر ونکوور کانادا با پلاکاردهای اعتراضی خواستار جلوگیری از به رسمیت شناسی طالبان از سوی سازمان ملل شد.
بانو سیدی در آستانه‌ی برگزاری نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون حضور نمایندگان زنان افغانستان، شعارهای اعتراضی « با ما صحبت کنید نه درمورد ما» و « به رسمیت شناسی طالبان به رسمیت شناسی تروریزم است» را به نمایش گذاشته است.
بانو سیدی به خبرگزاری زنان افغان گفت در همراهی با اعتراضات سراسری در برابر مشروعیت بخشی سازمان ملل به طالبان ، در «Art Gallery» شهر ونکوور صدای اعتراضش را بلند کرد.
او درین اعتراض تک نفره اش، خطاب به سازمان ملل متحد نوشته است که « سازمان ملل! حمایت از طالبان را متوقف کنید!»
بانو سیدی به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید تمام مردم افغانستان با برگزاری اعتراضات خیابانی در برابر سازمان ملل و لابی گری آنان برای طالبان در دوحه، مخالفت خودرا با سلطه‌ی مستبد طالبان بر افغانستان نشان می‌دهند و این سازمان نباید بیشتر ازین وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نادیده گرفته و به طالبان مشروعیت ببخشد.
بانو سیدی گفت:« مامردم افغانستان و زنان  بخصوص زنانی معترض که دوسال می‌شود با دستان خالی در برابر گلوله و تفنگ طالبان می‌روند به هیچ عنوان طالبان را نمی‌خواهیم به رسمیت شناخته شود.»
به گفته‌ی بانو‌سیدی، رسمیت بخشی به طالبان مشروعیت بخشی به تروریزم، جنایت، تجاوز و آدمکشی است و این عملکرد سازمان ملل و سایر حامیان طالبان، بزرگترین خیانت در تاریخ جهان به زنان و دختران افغانستان پنداشته می‌شود. دخترانی که بیشتر از ۶۰۰ روز است از آموزش محروم اند.
بانو سیدی از عواقب مشروعیت بخشی به طالبان هشدار داده و می‌گوید که با مشروعیت بخشی به طالبان و تروریزم«عواقب خطرناک برای منطقه و جهان خواهد داشت. »
قرار است نشستی دوحه به تاریخ اول و دوم می، به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود.
به گفته‌ی آمنه معاون دبیرکل سازمان ملل، بررسی تعامل ویا به رسمیت شناسی طالبان محور این نشست خواهد بود.