تعامل با طالبان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی وتروریزم است
تعامل با طالبان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی وتروریزم است

خبرگزاری زنان افغانستان: ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در رابطه به سخنان اخیر رینا امیری می‌گویند که هرگونه تعامل طالبان به معنای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و تروریزم است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا درامور زنان و حقوق‌بشر در افغانستان در یک تویتی گفته است: «بنابر اصرار گسترده افغان ها و مدافعان حقوق […]

خبرگزاری زنان افغانستان: ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در رابطه به سخنان اخیر رینا امیری می‌گویند که هرگونه تعامل طالبان به معنای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و تروریزم است.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا درامور زنان و حقوق‌بشر در افغانستان در یک تویتی گفته است: «بنابر اصرار گسترده افغان ها و مدافعان حقوق بشر به ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر، به ویژه محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، به همکارانم در گفتگوها با طالبان پیوستم»
زنان معترض و فعالان حقوق بشر این سخنان وی را محکوم کرده و اورا به سهل‌انگاری درحمایت از حقوق زنان ودختران افغانستان متهم می‌کنند.
ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اعلامیه‌ای می‌گویند که زنان معترض طی دوسال گذشته با دستان خالی در برابر سیاست های ظالمانه و زن ستیزانه‌ی گروه طالبان ایستاده اند و با تحمل شکنجه و زندانهای طالبان هیچگاهی خواستار تعامل مستقیم با طالبان نشده اند و اکنون رینا امیری نباید به نمایندگی از زنان افغانستان خواستار تعامل با طالبان شود.
در اعلامیه آمده است:«تعامل مستقیم جامعه بین المللی در نزدیک به دو سال هیچ دست آوردی برای مردم افغانستان نداشته است و تنها منجر به مشروعیت بخشی به یک رژیم سرکوب و آپارتاید جنسیتی شده است.»
زنان معترض همچنان تاکید می‌کنند که از آغاز شکل گیری جنبش های زنانه هدف آنان « نه به طالبان» بوده است و اکنون « تعامل مستقیم با طالبان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و تروریزم است.»
آنان به رینا امیری گوشزد کرده اند که او می‌تواند برای منافع امریکا کار‌کنداما «به هیچ صورت حق ندارد از زنان افغانستان بعنوان ابزار استفاده کند.»

زنان افغانستان با مطرح کردن سه پرسش درمورد دستاوردهای نشست های مرموز برای تعامل با طالبان، عدم مشاورت رینا امیری با زنان معترض و چه کسانی اصرار برتعامل با طالبان دارند؟ او را مورد پرسش قرارداده و خواهان وضاحت شدند.

در اعلامیه همچنان آمده است:«اعضای این‌ ائتلاف از او [ رینا امیری] می خواهند، بابت اظهارات نادرست و دروغ خود، از زنان و دختران افغانستان معذرت‌خواهی کند و صدای چند لابی طالب را صدای زنان و فعالان حقوق بشری نشمارد.»