تعدیل کمک‌های مالی آلمان در افغانستان 
تعدیل کمک‌های مالی آلمان در افغانستان 

خبرگزاری زنان افغانستان: وزارت خارجه آلمان کمک‌های مالی خود را در افغانستان تعدیل کرده و گفته است به جایی کمک می‌فرستد که زنان می‌توانند آزادانه کار کنند. در نتیجه اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی در شهر کلن آلمان و همراه‌هان وی در کشورهای دیگر، وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفته است که کمک‌هایش را برای افغانستان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: وزارت خارجه آلمان کمک‌های مالی خود را در افغانستان تعدیل کرده و گفته است به جایی کمک می‌فرستد که زنان می‌توانند آزادانه کار کنند.

در نتیجه اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی در شهر کلن آلمان و همراه‌هان وی در کشورهای دیگر، وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفته است که کمک‌هایش را برای افغانستان به حالت تعدیل در آورد.

به گفته منابع خبری، فیلیپ هرتزوگ، که مربوط به بخش رسانه‌ای وزارت خارجه آلمان می‌شود بیان داشته است که با زنان معترض در ارتباط هستند.

این مقام وزارت خارجه آلمان در ادامه گفته است: «نقض حقوق بشر توسط طالبان، به ویژه تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران را به شدت محکوم می‌کنیم و ما در جایی که زنان می‌توانند به کار خود ادامه دهند و در جایی که می‌توانیم تضمین کنیم که زنان و کودکان می‌توانند به این کمک‌ها در دسترس باشند، کمک می‌کنیم».

تمنا زریاب پریانی و همراه‌هانش بخاطر به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، در شهر کلن آلمان با ایجاد خیمه تحصن، دوازه روز دست به اعتصاب غذایی زدند.

همچنان کمک‌های آلمان در افغانستان در حالی تعدیل می‌شود که نهادهای امداد رسان با کمبود بودجه رو به رو شده و نیازمندان کمک‌های بشردوستانه نیز افزایش یافته است.