تعهد ۱.۱ میلیون دالر بانک توسعه اسلامی برای درمان زنان و کودکان در بامیان
تعهد ۱.۱ میلیون دالر بانک توسعه اسلامی برای درمان زنان و کودکان در بامیان

خبرگزاری زنان افغان: سازمان جهانی صحی در صفحه‌ی ایکس اعلام کرده که بانک توسعه اسلامی، ۱.۱ میلیون دالر کمک به این سازمان تعهد کرده که این بودجه قرار است برای ارائه خدمات درمانی به مادران و کودکان در ولایت بامیان به مصرف خواهد رسید. سازمان جهان صحی با استقبال از تعهد بانک توسعه اسلامی افزوده […]

خبرگزاری زنان افغان: سازمان جهانی صحی در صفحه‌ی ایکس اعلام کرده که بانک توسعه اسلامی، ۱.۱ میلیون دالر کمک به این سازمان تعهد کرده که این بودجه قرار است برای ارائه خدمات درمانی به مادران و کودکان در ولایت بامیان به مصرف خواهد رسید.

سازمان جهان صحی با استقبال از تعهد بانک توسعه اسلامی افزوده که ارائه خدمات صحی برای مادران و کودکان در افغانستان مهم و حیاتی است.

بامیان یکی از ولایت‌های سردسیر کشور است که با آمدن فصل زمستان و راه‌های صعب‌العبور از ولسوالی‌های این ولایت، مشکلات زنان و کودکان را در بخش صحی دوچند می‌سازد.