تغییر یک وزیر و تبدیل دو والی طالبان
تغییر یک وزیر و تبدیل دو والی طالبان
هیبت‌الله اخند زاده رهبر طالبان، نورجلال جلال معین اداره وزارت داخله را به عوض داکتر قلندر عباد منحیث سرپرست وزارت صحت عامه منصوب کرد. 

هیبت‌الله اخند زاده رهبر طالبان، نورجلال جلال معین اداره وزارت داخله را به عوض داکتر قلندر عباد منحیث سرپرست وزارت صحت عامه منصوب کرد.

همچنان والی های سمنگان و فاریاب به جای همدیگر قرار گرفته اند.

گروه طالبان در نزدیک به یک سال گذشته کوشش کرده تا از راهیابی افراد جدید در سطوح تصمیم گیری این گروه خودداری نماید.

از همان سبب در میان ۴۰ نفری که از ماه سپتمبر سال گذشته تا حال تغییر یا تبدیل شدند تنها محمد ظاهر جان‌آغا معین وزارت کار و امور اجتماعی چهره تازه ای بوده است.

آقای عباد بیش از ۳۰ ماه منحیث سرپرست وزارت صحت عامه فعالیت کرد و در مواردی نارضایتی اش را از محدودیت فراروی آموزش و کار بانوان بیان کرده بود.

پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت این گروه اقدام به ایجاد حکومت سرپرست نمود و تا حال مشخص نیست چی تصمیمی جهت ایجاد اداره موقت یا ساختاد دائمی از سوی گروه طالبان وحود دارد.

نبود مشارکت ملی از انتقاداتی بوده که همیشه مخالفین گروه طالبان و کشور های منطقه در مورد حکومت سرپرست طالبان داشتند.

همچنان این دستگاه تک جنسیتی بوده و تا بست چهار ادارات نمی‌توان بانویی را در یکی از کرسی ها دید.

عدم حضور وزیر از شیعه مذهبان نیز از ضعف های دیگر تشکیلات سرپرست طالبان است اما این گروه بدون اعتنا به افکار عامه در سدد جابجا ساختن جنگجویان اش در سطوح مختلفی گروه طالبان است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان