تقویت نقش زنان در حکومت‌داری محلی
تقویت نقش زنان در حکومت‌داری محلی

حکومت افغانستان:‌ به منظور تقویت نقش زنان در حکومت‌داری محلی،زنان بیشتری ولسوال و شاروال خواهند شد،مقامات اداره مستقل ارگان‌ٔهای محل امی‌گویند:آنان در نظر دارند برای تقویت مشارکت زنان در سطوح رهبری ولایات و ولسوالی‌ها، شمار بیشتری از زنان را به‌عنوان ولسوال و شاروال استخدام کنند. وزارت امور زنان از این اعلام استقبال کرده و گفته […]

حکومت افغانستان:‌ به منظور تقویت نقش زنان در حکومت‌داری محلی،زنان بیشتری ولسوال و شاروال خواهند شد،مقامات اداره مستقل ارگان‌ٔهای محل امی‌گویند:آنان در نظر دارند برای تقویت مشارکت زنان در سطوح رهبری ولایات و ولسوالی‌ها، شمار بیشتری از زنان را به‌عنوان ولسوال و شاروال استخدام کنند. وزارت امور زنان از این اعلام استقبال کرده و گفته هم‌زمان باید روی ظرفیت سازی کارکنان زن هم سرمایه‌گذاری شود.بر اساس آمار وزارت اقتصاد افغانستان کمتر از ۱۷ درصد زنان در بخش‌های مختلف رسمی و تجارت‌های کوچک شاغل‌اند. با اجرای بخشی از طرح استخدام زنان به حیث معاون والی‌ها در ۳۴ ولایت، اداره مستقل ارگانهای محل طرحی را برای تقوپت مشارکت زنان در حکومت‌داری محلی اعلام کرده است. شمیم‌خان کتوازی رییس این اداره گفت که برنامه استخدام زنان در سمت‌های معاون شاروال و معاون ولسوال هم در نظر گرفته شده تا مشارکت زنان در حکومت‌داری محلی در محلات و ولسوالی ها افزایش یابد.به گفته مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی، معرفی یک زن به حیث معاون والی در تعدادی از ولایات عملی شده و به‌زودی این طرح تکمیل می‌شود.وزارت امور زنان در همین حال اظهار امیدواری کرده ،که استخدام زنان در سطح رهبری حکومت‌داری محلی می‌تواند زمینه‌های مشارکت را برای سایر زنان مساعد سازد.

منبع : بی بی سی