تلاش طالبان جهت رهایی پسر یک بازرگان در بلخ 
تلاش طالبان جهت رهایی پسر یک بازرگان در بلخ 
با گذشت ۳۳ ساعت از ربودن [عبدالله] دانش‌آموز صنف ۳ یک مکتب خصوصی در شهر مزارشریف، تا حال طالبان قادر به ردیابی محل نگهداری این کودک ربوده شده نگردیده است. 

با گذشت ۳۳ ساعت از ربودن [عبدالله] دانش‌آموز صنف ۳ یک مکتب خصوصی در شهر مزارشریف، تا حال طالبان قادر به ردیابی محل نگهداری این کودک ربوده شده نگردیده است.

ساعت یک بعد از ظهر یکشنبه، ۶ جوزا افراد مسلح‌ی که لباس جنگجویان طالبان را برتن داشتند هنگام پیاده شدن این کودک از موتر مکتب خصوصی در کارته شفاخانه او را به سرعت در یک موتر کرولا سفید رنگ فاقد نمبرپلیت سوار و با سرعت محل را ترک گفتند.

تیراندازی محافظ منزل این بازرگان بر موتر ربایندگان نتوانست مانع فرار آنها از این محل گردد.

در ماه های گذشته افزایش رویداد های جرمی را شهر مزارشریف شاهد بوده که بیشتر افرادیکه به فعالیت های جرمی دست می‌زنند از وسایط نقلیه بدون نمبر پلیت استفاده می‌کنند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان