تمنا پریانی در نهمین روز تحصن و اعتصاب غذایی خود به دلیل وخامت وضعیتش راهی شفاخانه شد
تمنا پریانی در نهمین روز تحصن و اعتصاب غذایی خود به دلیل وخامت وضعیتش راهی شفاخانه شد

خبرگزاری زنان افغانستان: تمنا پریانی فعال حقوق زن که ۹ روز قبل خیمه تحصن خویش را در شهر کلن آلمان بر پا کرده بود، او عصر امروز به دلیل وخامت وضعیتش راهی شفاخانه شد. چند تن از فعالان حقوق زن از جمله تمنا پریانی در شهر کلن آلمان از اول سپتمبر دست به اعتصاب غذایی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: تمنا پریانی فعال حقوق زن که ۹ روز قبل خیمه تحصن خویش را در شهر کلن آلمان بر پا کرده بود، او عصر امروز به دلیل وخامت وضعیتش راهی شفاخانه شد.

چند تن از فعالان حقوق زن از جمله تمنا پریانی در شهر کلن آلمان از اول سپتمبر دست به اعتصاب غذایی زدند و این اعتصاب تا دوازده‌هم سپتمبر ادامه پیدا می‌کرد، به این هدف که کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند تا زمینهٔ دادخواهی برای حقوق زنان و دختران فراهم گردد، اما در طول ۹ روز از اعتصاب زنان معترض هیچ کشور و نهادی هیچ‌گونه واکنش در پاسخ به اعتراض آنها نشان ندادند.

بر اساس نوار تصویری که از سوی اقارب تمنا زریاب پریانی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است وی به دلیل وخامت وضعیت صحی اش تحت مراقبت در یک شفاخانه است.

به حمایت از این فعالان حقوق زن شماری از اعضای جنبش‌های زنان افغانستان در کشورهای مختلف اعتصاب غذایی کردند.

صابره اکبری عضو رهبری جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان یک تن از زنان معترض است که به حمایت از معترضین در آلمان پنج روز می‌شود که دست به اعتصاب غذایی زده و در صفحهٔ فیسبوکش نگاشته که با گذشت نه روز از اعتصاب تمنا پریانی و پنج روز از اعتصاب وی هیچ گونه پاسخی در رابطه با خواست شان مبنی بر به رسمیت شناسی آپارتاید جنیستی در افغانستان از هیچ نهاد یا کشوری نگرفته اند.

وی افزوده که تا به خواست شان نرسیده از اعتراض‌شان دست بر نخواهند داشت.

سکوت کشورها و نهادهای حقوق بشری با گذشت ۹ روز از اعتصاب غذایی زنان معترض، بیانگر عدم توجه جهانیان به زنان و دختران افغانستان است.

این در حالی است زنان و دختران با گذشت دوسال از حاکمیت طالبان به صورت کلی از جامعه حذف و از اساسی ترین حقوق شان محروم شده اند.