تناقض گویی طالبان 
تناقض گویی طالبان 
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرد که در دو هفته گذشته ۲۹۴ تن در جریان سیلاب ها جان باخته ۲۶۶ تن مجروح شده، ۶۹۵۵ رس مواشی از بین رفته و ۱۴۹۲۳ منزل تخریب شده است. 

سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرد که در دو هفته گذشته ۲۹۴ تن در جریان سیلاب ها جان باخته ۲۶۶ تن مجروح شده، ۶۹۵۵ رس مواشی از بین رفته و ۱۴۹۲۳ منزل تخریب شده است.

این درحالیست که وزارت مهاجرین طالبان در خبرنامه‌ای از جان‌باختن ۳۱۵ تن بر اثر سیلاب تنها در ولایت بغلان خبر داده بود.

سخنگوی والی طالبان برای فاریاب از جانباختن ۵۷ تن بر اثر سیلاب در آن ولایت سخن‌گفتن و رئیس اطلاعات و فرهنگ غور، مرگ ۷۰ تن را بر اثر سیلاب در آن ولایت تایید کرده بود .

که با در نظر داشت آمار این منابع، تعداد جانباخته گان به ۴۴۲ تن می‌رسد.

صرف نظر از تلفات سیلاب در بقیه ولایات می‌توان گفت؛ گروه طالبان در هیچ موردی موفق به آمار‌ دهی شفاف نگردیده.

منحیث مثال ماه گذشته سخنگوی وزارت اقتصاد تعداد نهاد های غیر حکومتی (انجو) های داخلی و خارجی را در افغانستان ۷۲۰ موسسه اعلام کرده بود اما فردای آن روز معین وزارت اقتصاد از فعالیت ۵۸۰۰ انجو سخن گفته بود.

این گروه راجع به تعداد افراد ارتش و پولیس نیز معلومات متفاوتی ارائه کرده و از همان سبب در هنگام نشر خبر بودجه به شیوه های کاربردی ساختن بودجه سال مالی نپرداخته بود.

نبود شفافیت در دستگاه گروه طالبان، عدم ترویج فرهنگ حساب‌دهی به مردم و بی‌اعتنایی به افکار عامه منجر به آن شده است تا همیشه آمار متناقض در موارد مختلف از سوی گروه طالبان نشر شود که نبود آمار واحد باعث عدم برنامه‌ریزی درست به ویژه در حوزه حمایت و همکاری به آسیب‌دیدگان رویداد های طبیعی شده است.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان