جان باختن سه زن
جان باختن سه زن

سه کارمند زن کارزار واکسین پولیو صبح امروز در دو حملۀ جداگانۀ افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، جان باختند. به گفته منبع در یک حمله در ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد دو واکسیناتور زن کشته شدند. در حمله دیگر در منطقه غوچک ناحیه چهارم این شهر یک زن دیگر واکسیناتور کشته شد […]

سه کارمند زن کارزار واکسین پولیو صبح امروز در دو حملۀ جداگانۀ افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، جان باختند.
به گفته منبع در یک حمله در ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد دو واکسیناتور زن کشته شدند. در حمله دیگر در منطقه غوچک ناحیه چهارم این شهر یک زن دیگر واکسیناتور کشته شد و حمله سومی که انفجار ماین بود، در نزدیکی دفتر ساحوی معافیت کتلوی (RNT) در شهر جلال‌آباد تلفاتی در پی نداشته است.
تاکنون مسئولیت این رویدادها را کسی به عهده نگرفته است.