جان باختن یازده عضو یک خانواده بر اثر زمین لرزه شدید امروز در ولایت هرات
جان باختن یازده عضو یک خانواده بر اثر زمین لرزه شدید امروز در ولایت هرات

خبرگزاری زنان افغانستان: این ویدئو مربوط یکی از ولسوالی‌های ولایت هرات می‌باشد و وضعیت پس از زمین لرزه امروز را نشان می‌دهد که یک خانواده یازده نفری، زیر آوار گیر مانده و جان شان را از دست داده اند.  

خبرگزاری زنان افغانستان: این ویدئو مربوط یکی از ولسوالی‌های ولایت هرات می‌باشد و وضعیت پس از زمین لرزه امروز را نشان می‌دهد که یک خانواده یازده نفری، زیر آوار گیر مانده و جان شان را از دست داده اند.