جایزه‌ی کاوشگر سال ۲۰۲۳ انجمن نشنل جئوگرافیک به شبانه بسیج تعلق گرفت
جایزه‌ی کاوشگر سال ۲۰۲۳ انجمن نشنل جئوگرافیک به شبانه بسیج تعلق گرفت

خبرگزاری زنان افغان: انجمن نشنل جئوگرافیک اعلام کرده است که شبانه بسیج دختر افغانستانی به‌خاطر فعالیت در زمینه‌ی آموزش زنان و دختران برنده‌ی جایزه‌ی کاوشگر سال ۲۰۲۳ این انجمن شده است. خانم بسیج عضویت این انجمن را دارد و موسس مکتب شبانه‌روزی دختران افغانستان (SOLA) است که اکنون در رواندا فعالیت دارد و زمینه‌ی آموزش […]

خبرگزاری زنان افغان: انجمن نشنل جئوگرافیک اعلام کرده است که شبانه بسیج دختر افغانستانی به‌خاطر فعالیت در زمینه‌ی آموزش زنان و دختران برنده‌ی جایزه‌ی کاوشگر سال ۲۰۲۳ این انجمن شده است.
خانم بسیج عضویت این انجمن را دارد و موسس مکتب شبانه‌روزی دختران افغانستان (SOLA) است که اکنون در رواندا فعالیت دارد و زمینه‌ی آموزش به دختران محرپم از تعلیم را فراهم کرده است.
جیل تیفنتالر، مدیر انجمن نشنال جئوگرافیک گفته است که« شبانه بسیج یک رهبر با استعداد و کارکشته است که زندگی خود را وقف آموزش و ارتقای ظرفیت زنان و دختران افغانستانی کرده است.»
او همچنان گفته است که«ما از شجاعت و تعهد شبانه بسیج جهت ایجاد مسیرهایی برای دسترسی به آموزش و برابری الهام گرفته‌ایم.»
شبانه بسیج در مورد جایزه‌ی کاوشگر سال ۲۰۲۳ گفته است: «من وارث شجاعت تاریخی نسل‌های زنان افغان هستم و ما به آنچه در مکتب سوله انجام می‌دهیم، دست می‌یابیم؛ زیرا برای این کار ایستاده‌ایم.»
او از جامعه‌ی جهانی خواست که زنان و دختران افغانستان را تنها نگذارد.
مکتب سوله در سال ۲۰۲۱ از افغانستان به رواندا تخلیه شده و در آن‌جا اکنون به‌عنوان تنها مکتب شبانه‌روزی دختران افغانستانی فعال است.