جایزه بین المللی صلح سویدن به نرگس حسنزی اهدا شد
جایزه بین المللی صلح سویدن به نرگس حسنزی اهدا شد

خبرگزاری زنان افغانستان:نرگس مهمند حسنزی فعال صلح و حقوق آموزش دختران افغانستان به دلیل فعالیت در بخش آموزش دختران، جایزه‌ی صلح بین المللی سال ۲۰۲۳ سویدن را دریافت کرد. این جایزه از سوی کشور سویدن سالانه به اشخاصی اهدا می‌شود که برای آموزش زنان و دختران و حقوق کودکان دادخواهی کرده و در مقابل نابرابری‌های […]

خبرگزاری زنان افغانستان:نرگس مهمند حسنزی فعال صلح و حقوق آموزش دختران افغانستان به دلیل فعالیت در بخش آموزش دختران، جایزه‌ی صلح بین المللی سال ۲۰۲۳ سویدن را دریافت کرد.

این جایزه از سوی کشور سویدن سالانه به اشخاصی اهدا می‌شود که برای آموزش زنان و دختران و حقوق کودکان دادخواهی کرده و در مقابل نابرابری‌های جنسیتی اعتراض کرده باشند.

نرگس حسنزی درگفتگوی با رسانه ها در این مورد گفت که در طول یک سال گذشته برای ده‌ها دختر افغانستانی که زیر سلطه‌ی طالبان از حق آموزش وتعلیم محروم شده اند، زمینه‌ی آموزش آنلاین را فراهم کرده و برای دفاع از حقوق آنان نیز صدا بلند کرده است.

خانم حسنزی برای دختران زمینه‌ی آموزش زبان انگلیسی، پشتو و کمپیوتر را مساعد ساخته است.

او به رسانه ها گفت: «ارزش این جایزه این است که به جهان گفتیم که افغان‌ها زنده اند، زنان و دختران افغان موجود اند و برای حقوق شان مبارزه می‌کنند. این جایزه کدام درد ما را دوا کرده نمی‌تواند. اما موضوع مهم این است که ما صدای آنعده از دخترانی را بلند کنیم که خاموش شده اند.»

خانم نرگس حسنزی همچنان تاکید کرده است که برای دسترسی تمام دختران درافغانستان به آموزش ازدهیچ تلاشی دریغ نمی‌کند اما به کمک دیگر افزاد و اشخاص و سازمانهای بین المللی احتیاج دارد.

این درحالیست که پس از تسلط طالبان و مسدود شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، شماری از دختران با استفاده از تکنالوژی به آموزش های آنلاین رو آورده اند اما دخترانی که به امکانات و تکنالوژی دسترسی ندارند همچنان از آموزش به دور مانده اند.