جبهه آزادی از حمله بر کاروان طالبان که در پی گرفتاری دختران بودند خبر داده است
جبهه آزادی از حمله بر کاروان طالبان که در پی گرفتاری دختران بودند خبر داده است

خبرگزاری زنان افغان: جبهه‌ آزادی در خبرنامه‌ی از یک حمله بر کاروان طالبان در ساحه‌ی خیرخانه خبر داده است. این جبهه ادعا کرده است که کاروان طالبان می‌خواستند در منطقه پنجصد فامیلی دختران را از این ساحه بازداشت و انتقال دهند. بر بنیاد این خبرنامه ۳ عضو گروه طالبان کشته و ۲ نفر آنها زخمی […]

خبرگزاری زنان افغان: جبهه‌ آزادی در خبرنامه‌ی از یک حمله بر کاروان طالبان در ساحه‌ی خیرخانه خبر داده است. این جبهه ادعا کرده است که کاروان طالبان می‌خواستند در منطقه پنجصد فامیلی دختران را از این ساحه بازداشت و انتقال دهند.

بر بنیاد این خبرنامه ۳ عضو گروه طالبان کشته و ۲ نفر آنها زخمی شدند و هم‌چنان ۲ عراده رنجر طالبان از بین رفته است.