جبهه مقاومت: اعتراضات زنان افغانستان دربرابر طالبان تاریخی و بینظیر  است
جبهه مقاومت: اعتراضات زنان افغانستان دربرابر طالبان تاریخی و بینظیر  است

خبرگزاری زنان افغان: جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بیانیه‌‌ای به مناسبت روزجهانی همبستگی زنان از ایستادگی زنان در برابر طالبان ستایش کرده و آن را در تاریخ افغانستان و جهان بی‌نظیر عنوان کرد. این اعلامیه که امروز( چهارشنبه، ۱۷ حوت ۱۴۰۱) منتشر شده به ایستادگی در برابر طالبان و تامین حقوق زنان […]

خبرگزاری زنان افغان: جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بیانیه‌‌ای به مناسبت روزجهانی همبستگی زنان از ایستادگی زنان در برابر طالبان ستایش کرده و آن را در تاریخ افغانستان و جهان بی‌نظیر عنوان کرد.
این اعلامیه که امروز( چهارشنبه، ۱۷ حوت ۱۴۰۱) منتشر شده به ایستادگی در برابر طالبان و تامین حقوق زنان تاکید کرده است. در بخش نخست این اعلامیه آمده است:« از قهرمانی، فداکاری و ایستادگی زنان افغانستان در یک سال و اندی در برابر رژیم ترور، وحشت و سیاه طالبان، سر تعظیم فرود می‌آوریم. در این مدت، زنان افغانستان فصل درشت مقاومت بر ضد طالبان سیاه‌اندیش بوده‌اند. اعتراض کردند، به‌زندان رفتند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ اما هرگز تسلیم و اسیر افکار بدوی و قرون وسطایی و قساوت و بی‌رحمی طالبان نشدند.»
در ادامه جبهه مقاومت ملی عملکرد طالبان در قبال محرومیت از حق کار وآموزش زنان را نکوهش کرده است.
«گروه متحجر عقب‌مانده، زن‌ستیز و بدوی طالبان، در ۱۸ ماه از هیچ ظلم، ستم و ناروایی برضد زنان افغانستان دریغ نکردند. زنان سرزمین ما را از تمام حقوق اولیه و انسانی‌شان محروم کرده‌اند. هم‌اکنون، میلیون‌ها دختر اجازه درس خواندن و هزاران زن تحصیل‌یافته و با تجربه، اجازه کار و فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارند. این حجم ستم و بی‌عدالتی غیرقابل تحمل است.»
در اعلامیه همچنان آمده است که  زنان قهرمان و شجاع در برابر گلوله و وحشت طالبان ایستادند و صدای عدالت خواهی‌شان را بلند کردند که اعتراضات افغانستان در ۱۸ ماه پسین، در تاریخ افغانستان و جهان بی‌نظیر بوده است.
جبهه مقاومت خطاب به جامعه جهانی گفته است که
جامعه جهانی باید بداند که طالبان آنچه را در حق زنان کشور انجام میدهند، نه از روی اشتباه و کج فهمی، بلکه اعمال این سیاست وحشیانه در ذات تفکر و ایدیولوژی طالبانی نهفته بوده و بنای حرکت آنان را تشکیل میدهد.
این درحالیست که طالبان در شماری از مناطق پنجشیر با جبهه مقاومت تحرکات نظامی داشته اما به دلیل سانسورهای شدید برخبرنگاران و رسانه ها، خبرهای جنگ در افغانستان در رسانه ها منعکس نمی‌شود.