جبهه ملی آزادگان برای کشتن افراد طالبان جایزه تعیین کرد
جبهه ملی آزادگان برای کشتن افراد طالبان جایزه تعیین کرد

یک جبهه‌ی موسوم به ” جبهه ملی آزدگان افغانستان” با نشر یک خبرنامه تمام مردم افغانستان را به ایستادگی در برابر طالبان دعوت نموده و برای عاملین قتل طالبان جایزه تعیین نموده است. این جبهه امشب(یکشنبه، ۲۶ سرطان) در خبرنامه‌ ای طالبان را به کشتار بی رحمانه‌ی افراد ملکی بخصوص زنان و کودکان متهم کرده […]

یک جبهه‌ی موسوم به ” جبهه ملی آزدگان افغانستان” با نشر یک خبرنامه تمام مردم افغانستان را به ایستادگی در برابر طالبان دعوت نموده و برای عاملین قتل طالبان جایزه تعیین نموده است.
این جبهه امشب(یکشنبه، ۲۶ سرطان) در خبرنامه‌ ای طالبان را به کشتار بی رحمانه‌ی افراد ملکی بخصوص زنان و کودکان متهم کرده است و ازمردم خواسته است که آنان را از بین ببرند.
این جبهه همچنان گفته است که برای کشتن یک طالب مسلح ۲۰۰ دالر امریکایی، یک مامور امر به معروف طالبان ۳۰۰ دالر، یک مامور استخبارات طالبان ۳۵۰ دالر و افراد سرشناس طالبان ۵۰۰ تا پنج هزار دالر جایزه می‌دهند و همچنان تسلیحات نظامی آنان را نیز به قیمت مناسب از عاملین قتل خریداری می‌کند.
این‌درحالیست که اخیرا درگیری میان‌طالبان و چند جبهه‌ی ضد طالب در شماری از ولایت های افغانستان جریان دارد.
خبرگزاری زنان افغانستان