جمع آوری کمک جبری طا.لبان برای زلزله زدگان هرات از معارف دایکندی
جمع آوری کمک جبری طا.لبان برای زلزله زدگان هرات از معارف دایکندی

خبرگزاری زنان افغانستان: طا.لبان از کارمندان و دانش‌آموزان معارف ولایت دایکندی به زور پول جمع آوری کرده‌است. طبق گزارش های‌ که روز یکشنبه، ۱۴ عقرب، از ولسوالی‌های ولایت دایکندی به دست رسیده است طا.لبان از ریاست مدرسه های معارف، معلمین و دانش آموزان برای زلزله زدگان هرات به جبر و زور به مبلغ ۵۶۹۵۰۰ پول […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طا.لبان از کارمندان و دانش‌آموزان معارف ولایت دایکندی به زور پول جمع آوری کرده‌است.

طبق گزارش های‌ که روز یکشنبه، ۱۴ عقرب، از ولسوالی‌های ولایت دایکندی به دست رسیده است طا.لبان از ریاست مدرسه های معارف، معلمین و دانش آموزان برای زلزله زدگان هرات به جبر و زور به مبلغ ۵۶۹۵۰۰ پول اخاذی کرده‌اند.

خاتمه یکی از معلمین مکاتب ولایت دایکندی به خبرگزاری زنان افغانستان چشم‌دید خویش را چنین می‌گوید: «با آنکه معاش معلمین در برابر زحمات‌شان اندک و ناچیز است و چندین ماه می‌شود از سوی وزارت معارف پرداخت نگردیده است، اما طا.لبان برای نیازمندان زلزله‌زدگان هرات با زور و جبر پول جمع آوری‌ می‌کند، ما شدیداً با سرما و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم.»

با این حال، گزارش‌ها حاکی از این است پول‌های که از طرف طا.لبان جمع آوری می‌شود برای نیازمندان زلزله‌زدگان هرات توضیح نمی‌شود و از طرف مسوولین طا.لبان حیف و میل می‌شود.