جمع آوری ۸ و نیم میلیون افغانی کمک برای آسیب دیده‌گان زلزله در خوست و پکتیکا از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات
جمع آوری ۸ و نیم میلیون افغانی کمک برای آسیب دیده‌گان زلزله در خوست و پکتیکا از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات

مسوولان اتاق تجارت و‌ سرمایه‌گذاری ولایت هرات از کمک به متضررین زلزله در جنوب شرق کشور که شامل ولایات خوست و پکتیکا می‌باشد، خبر داده و می‌گویند که توانسته اند هشت و نیم میلیون افغانی برای زلزله زده‌گان از طرف اتحادیه و سکتور خصوصی و اعضای اتاق تجارت ولایت هرات جمع آوری کنند. احمد سعید […]

مسوولان اتاق تجارت و‌ سرمایه‌گذاری ولایت هرات از کمک به متضررین زلزله در جنوب شرق کشور که شامل ولایات خوست و پکتیکا می‌باشد، خبر داده و می‌گویند که توانسته اند هشت و نیم میلیون افغانی برای زلزله زده‌گان از طرف اتحادیه و سکتور خصوصی و اعضای اتاق تجارت ولایت هرات جمع آوری کنند.

احمد سعید صدیقی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که این کمک‌ها‌‌ از سوی اعضای اتاق تجارت، اتحادیه دوا فروشان، اتحادیه مواد نفتی و متباقی از که از طرف سکتورهای دیگر جمع آوری گردیده، قرار است که توسط خود کمیته سکتور خصوصی به محل اعزام و به آسیب دیدگان توزیع شود.

احمد سعید صدیقی می‌افزاید، در ۲۴ ولایت دیگر نیز از سوی اتاق های تجارت و سرمایه گذاری به مبلغ ۳۵ میلیون پول جمع آوری شده و قرار است به آسیب دیده گان کمک شود.

محمد فهیم سها، عضو هیئت مدیره اتحادیه دوا فروشان ولایت هرات می گوید که ۵۶۰ کارتن دوا به هزینه ۲ میلیون افغانی جمع آوری شده و برای زخمیان زلزله اخیر در کشور توزیع خواهد شد.

این کمک‌ها شامل پول نقد، مواد غذایی، ادویه، مواد اولیه و ضروری برای زخمیان و آسیب دیده‌گان محل حادثه می‌باشد.