جنایت ضد بشری  در بلخاب؛ تاکنون نزدیک به شصت نفر افراد ملکی از سوی طالبان سلاخی شدند
جنایت ضد بشری  در بلخاب؛ تاکنون نزدیک به شصت نفر افراد ملکی از سوی طالبان سلاخی شدند

جنایت ضد بشری  در بلخاب؛ تاکنون نزدیک به شصت نفر افراد ملکی از سوی طالبان سلاخی شدند منابع محلی در ولایت سرپل به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که طالبان در لشکر کشی به ولسوالی بلخاب این ولایت در  درگیری با مولوی مهدی یکی از فرماندهان هزاره تبار و ناراضی این گروه مرتکب جنایات جنگی شده […]

جنایت ضد بشری  در بلخاب؛ تاکنون نزدیک به شصت نفر افراد ملکی از سوی طالبان سلاخی شدند
منابع محلی در ولایت سرپل به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که طالبان در لشکر کشی به ولسوالی بلخاب این ولایت در  درگیری با مولوی مهدی یکی از فرماندهان هزاره تبار و ناراضی این گروه مرتکب جنایات جنگی شده کهن سالان و کودکان و زنان را به گونه‌ی وحشیانه به قتل رسانده اند.
به گفته‌ی منابع افراد طالبان پس از آنکه در سنگر مبارزه با مولوی مهدی شکست خوردند افراد ملکی را سلاخی کردند.
با لشکر کشی طالبان به بلخاب شمار زیادی از خانواده ها از خانه های شان به روستا های دیگر و کوه ها و دشت ها پناه برده اند اما کسانی‌که در خانه های شان مانده اند سلاخی شدند. و شماری دیگری که از ترس طالبان در یک مسجد پناه برده بودند نیز به رگبار بسته اند.
احمدی بلندی یکی از باشندگان بلخاب سرپل و فعال مدنی این ولایت با نشر فهرستی تاکنون قتل نزدیک به شصت تن که شامل کهن سالان، جوانان، زنان و کودکان اند مستند و منتشر کرده است که یک نسخه‌ی آن به خبرگزاری زنان افغانستان نیز رسیده است. درین فهرست تاکنون ۳۴ جنازه شناسایی و به خاک سپرده شده اند اما ۲۲ جنازه‌ی دیگر از سوی مردم محل شناسایی شده اما طالبان تاکنون‌اجازه ندادند که بخاک سپرده شوند.
شماری زیادی از جوانان از سوی افراد طالبان شکنجه و سپس بازداشت شدند که منابع به دلیل تهدید های امنیتی هویت آنان را فاش نکرده است.
تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان در ولسوالی بلخاب جریان دارد و طالبان به صلیب سرخ و نماینده‌ی سازمان ملل اجازه‌ی سفر  به بلخاب را نداده اند .
هویت قربانیان این رویداد قرار ذیل ارائه شده است.
لیست شهدای بلخاب که تا امروز شناسایی و به خاک سپرده شده‌اند:
۱- سید حسین ولد سید عباس ۵۸ ساله چوپان از روستای قلعه‌گک
۲- سید عظیم ولد سیدنور ۸۲ ساله غریبکار از روستای تخشار
۳- سید علی‌آقا ولد سیدمحمد حسین ۲۲ ساله غریبکار از روستای تخشار
۴- سید علی ولد سید رضا ۲۱ ساله غریبکار از  روستای تخشار
۵- خلیفه مقدم ولد عبدالرحیم ۶۳ ساله، فرد ملکی و موی سفید از روستای چایله‌ی  آهنگر
۶- جبار ولد مقدم ۳۲ ساله، آهنگر از  روستای چایله
۷- حسین ولد علی محمد ۲۸ ساله، دهقان از روستای ایل‌ترکک
۸- مسلم ولد علی ۱۷ ساله، غریبکار از روستای ایل‌ترکک
۹- نادر ولد رحیم ۱۷ ساله ،چوپان از  روستای چنارک
۱۰- ابراهیم ولد عبدالحسین ۳۴ ساله، دهقان از  روستای چنارک
۱۱- یعقوب ولد اسماعیل ۲۲ ساله ،چوپان از  روستای چنارک
۱۲- میر ولد دیوانه ۳۵ ساله، غریبکار از  روستای بازار کهنه
۱۳- احمد ولد خادم ۳۱ ساله، دهقان از  روستای شیر قلعه
۱۴- سید حمید بلخی ولد سید اسماعیل  ۲۷ ساله،  دانشجو از روستای پروشان
۱۵- امان الله ۴۰ ساله ،غریبکار از  روستای هوش
۱۶- غلام نبی ۴۵ ساله، غریبکار از  روستای هوش
۱۷- محمد امین برادر مولوی عطا ۵۰ ساله،  غریبکار از تخشار
۱۸ محمد علی شوهر خواهر مولوی عطا ۳۵ ساله، غریبکار از تخشار
۱۹- بی‌بی نازکه خانم حاج عبدالحسین ۷۵ ساله، از روستای کُشکک
۲۰- غلام سخی فرزند غلام نبی ۷۲ ساله، غریبکار از روستای گلورز
۲۱- جواد فرزند جمعه علی ۶۵ ساله، غریبکار از  روستای گلورز
۲۲- مجید فرزند محمد علی، ۲۸ ساله، غریبکار از گلورز
۲۳- غلام علی فرزند عوض، ۲۳ ساله از گلورز
۲۴- شهید شناسایی نشده که به تاریخ ۵ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده است.
۲۵- شهید شناسایی نشده که به تاریخ ۵ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده است.
۲۶- شهید شناسایی نشده که به تاریخ ۵ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده است.
۲۷- شهید شناسایی نشده که به تاریخ ۷ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده است.
۲۸- شهید شناسایی نشده که به تاریخ ۷ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده است.
۲۹- نصرالله جوان غریبکار از روستای ترخوج
۳۰- محمد رضا جوان غریبکار از روستای  ترخوج
۳۱- ‌سید میرحسین ولد سید رضا ۲۱ ساله، غریبکار از روستای دهنه
۳۲- خانم سومن، همسر حاج محمد حسین(جرمن) ۸۰ ساله، پیر و خانه نشین از روستای هوش
۳۳- پدر حاج حیدری هوشی ۹۰ ساله، پیر و خانه نشین  از روستای هوش
۳۴- کودک خرد سال بدون هویت که با پدر حاج حیدری یکجا شهید شده است.
این سی و چهار  تن جسد های شان توسط مردم محل شناسایی و دفن خاک شده اند. وشهدای که  پیکرشان دیده شده ولی هنوز شناسایی و دفن نشده‌اند قرار ذیل اند:
۱- پیکر ۶ شهید در  روستای شیرقلعه دیده شده که همه افراد ملکی و غریبکارند اما طالبان اجازه‌ی دفن کردن نداده اند.
۲- پیکر ۳ شهید در روستای گیرو دیده شده که همه غریبکار بوده‌اند.و همچنان دفن خاک نشده اند.
۳- پیکر ۱۳ شهید از مردم غریبکار که از ترس تالبان در یک مسجد در روستای چنارک پناه برده بودند و طالبان همه را به رگبار بسته و به شهادت رسانده اند.
در قریه‌های هوش، پروشان، لرکرد، توغی و دهنه نیز شمار از شهدا دفن نشده باقی مانده‌اند و در میان‌شان زنان و کودکان نیز شامل هستند. مردم محل به کوه‌ها فرار کرده و طالبان هنوز اجازه نداده است که شهدا شناسایی و دفن شوند.
شهدای که دیروز و امروز دفن شده‌اند، با پا درمیانی محاسن سفیدان و با اجازه مکتوب والی تالبان بوده اما با آن هم اجازه تشییع و تکریم داده نشده است و با توهین و تحقیر دفن شده‌اند.
طالبان درمورد رویداد بلخاب به رسانه ها حاضر به پاسخگویی نیست یکی از افراد طالبان که باشنده بلخاب ولایت سرپل است دو روز قبل در یک‌پیام ویدیویی که از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شد گفت که شماری از افراد بغاوتگر و باغی که در مقابل طالبان ایستاده بودند در بلخاب سرکوب و ازبین برده شده اند اما به افراد ملکی آسیبی نرسیده است از سوی دیگر طالبان  به رسانه های خصوصی اجازه‌ی پوشش این‌رویداد داده نشده و به یونما، صلیب سرخ و گزارشگران حقوق بشر نیز اجازه‌ی سفر نداده اند.
این آمار از سوی باشندگان محل به خبرگزاری زنان افغانستان مستند و ارائه شده است.
خبرگزاری زنان افغانستان