جنایت های بشری و آپارتاید جنسیتی درافغانستان مستند و به رسمیت شناخته شود
جنایت های بشری و آپارتاید جنسیتی درافغانستان مستند و به رسمیت شناخته شود

خبرگزاری زنان افغانستان: عبدالله احمدی مدافع حقوق بشر در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر در ژینو از تداوم خشونت و جنایت طالبان و سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر آن انتقاد کرده و بر مستند سازی جنایات و رسیدگی به آن تاکید کرد. آقای احمدی در این نشست گفت: «حقوق بشر در افغانستان روزانه به شدت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: عبدالله احمدی مدافع حقوق بشر در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر در ژینو از تداوم خشونت و جنایت طالبان و سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر آن انتقاد کرده و بر مستند سازی جنایات و رسیدگی به آن تاکید کرد.

آقای احمدی در این نشست گفت: «حقوق بشر در افغانستان روزانه به شدت نقض می شود، شهروندان و به ویژه زنان به طور کامل از حقوق و آزادی‌های اساسی خود محروم شده‌اند. فضای مدنی بسته است و هیچ‌کس نمی‌تواند نظرات خود را حتی از طریق هنر ‌و موسیقی آزادانه ابراز کند. فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نیروهای امنیتی سابق بازداشت، شکنجه، ناپدید و به شکل فجیعی کشته می‌شوند.»

عبدالله احمدی با اشاره به گزارش‌های ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر کار او را ارزشمند عنوان کرده و از مستند نشدن اکثر جنایت های بشری در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرد.

آقای احمدی گفت: «متاسفانه وضعیت حقوق بشر بهبود نیافته و وخیم تر شده است. اکثر موارد نقض حقوق بشر در نقاط مختلف افغانستان به صورت اساسی و کامل مستند و گزارش نشده است.»

آقای احمدی تاکید کرد که برای مستند سازی و نظارت از وضعیت حقوق بشر نیاز فوری برای ایجاد یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل است.

آقای احمدی همچنان از اعضای کشورهای عضو ملل متحد خواستار تداوم حمایت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر شده و همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرد که به صورت جدی و روشن با سیاست سیستماتیک نقض حقوق زنان و دختران، تبعیض جنسیتی در افغانستان پرداخته و آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم بین‌المللی به رسمیت بشناسند.

نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر درحالی برگزار می‌شود که در دوسال سلطه‌ی طالبان در افغانستان هیج نهاد مستقلی نتوانسته که از جنایت‌های بشری طالبان علیه مردم افغانستان نظارت و یا آن را مستند کند..