جنبش زنان افغانستان برای برابری خواستار رهایی زنان معترض از بند طالبان شدند
جنبش زنان افغانستان برای برابری خواستار رهایی زنان معترض از بند طالبان شدند

خبرگزاری زنان افغانستان:جنبش زنان افغانستان برای برابری به رهبری ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن و زندانی پیشین طالبان، طی یک گردهمایی اعتراضی به تداون سرکوب فعالان حقوق‌زن از سوی طالبان اعتراض کرده و‌خواستار آزادی زنان معترض از بند طالبان شدند. در بیانیه‌ای که در گردهمایی اعتراضی از سوی زنان معترض منتشر شده آمده است که […]

خبرگزاری زنان افغانستان:جنبش زنان افغانستان برای برابری به رهبری ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن و زندانی پیشین طالبان، طی یک گردهمایی اعتراضی به تداون سرکوب فعالان حقوق‌زن از سوی طالبان اعتراض کرده و‌خواستار آزادی زنان معترض از بند طالبان شدند.

در بیانیه‌ای که در گردهمایی اعتراضی از سوی زنان معترض منتشر شده آمده است که جهان و مردم افغانستان بارها شاهد اعمال فجیع و خشونت بار گروه طالبان در پیوند به اعتراض مسالمت و فعالیت های مدنی زنان شجاع و معترض کشور بوده اما در برابر آن سکوت کردند.

در ادامه آمده است :«گروه طالبان که اکنون حاکمان افغانستان به حساب میرسد، از زمان به قدرت رسیدن تا بحال صد ها فعالین حقوق زن را زندانی، شکنجه و به صورت مرموز به قتل رسانده اند.

ندا پروانی، ژولیا پارسی و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض و مدنی‌خواه است که در سرنوشت نامعلوم در زندان خشونت‌بار گروه استخبارتی طالبان به سر می برد.»

جنبش زنان افغانستان برای برابری از جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشری، خواهان آزاد سازی این سه فعال حقوق زن از زندان طالبان شدند.

این اعتراضات درحالیست که ژولیا پارسی عضو رهبری جنبش خودجوش زنان افغانستان و ندا پروانی و منیژه صدیقی اعضای این جنبش نزدیک به یک ماه است که در زندان طالبان بسر میبرند.

اما گروه طالبان در مورد دلایل دستگیری و زندانی شدن آنان توضیحی نداده است.