جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛

جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان طی یک گردهمایی اعتراضی در شهرکابل می‌گویند که خشونت در طی دوسال حضور طالبان بالای زنان افغانستان به گونه وحشتناک افزایش یافته و آمار قتل‌های مرموز، خودکشی‌ها، لت‌وکوب های زنان، توسط افراد گروه طالبان، محکمه صحرایی، ازدواج‌های اجباری، […]

جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان طی یک گردهمایی اعتراضی در شهرکابل می‌گویند که خشونت در طی دوسال حضور طالبان بالای زنان افغانستان به گونه وحشتناک افزایش یافته و آمار قتل‌های مرموز، خودکشی‌ها، لت‌وکوب های زنان، توسط افراد گروه طالبان، محکمه صحرایی، ازدواج‌های اجباری، فروش دختران خُردسال وغیره مصداق عینی خشونت علیه زنان است و با روی‌کار آمدن گروه طالبان هیچ قانون و اُرگانِ به این وحشت‌ وخون‌ریزی پاسخ‌گو نبوده و نیست.

این جنبش می‌گوید که افغانستان زندان و مکان خوف‌ناک و خفقان برای زنان بوده که قربانی‌های بی‌شماری از زنان افغانستان گرفته است.