جنبش زنان عدالتخواه: مشروعیت بخشی به طالبان باج دهی به گروه ناقض حقوق بشر است
جنبش زنان عدالتخواه: مشروعیت بخشی به طالبان باج دهی به گروه ناقض حقوق بشر است

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش زنان معترض عدالتخواه افغانستان به گفته های اخیر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل و میزبانی نشستی اول می در دوحه، واکنش نشان داده و این عملکرد سازمان ملل را باج دهی به گروه ناقض حقوق بشر عنوان کرده است. جنبش زنان عدالتخواه افغانستان اظهارات اخیر آمنه محمد و آغاز گفتگو […]

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش زنان معترض عدالتخواه افغانستان به گفته های اخیر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل و میزبانی نشستی اول می در دوحه، واکنش نشان داده و این عملکرد سازمان ملل را باج دهی به گروه ناقض حقوق بشر عنوان کرده است.
جنبش زنان عدالتخواه افغانستان اظهارات اخیر آمنه محمد و آغاز گفتگو ها برای زمینه سازی و رسمیت بخشیدن به طالبان را خلاف ارزش های حقوق بشری دانسته و خواهان موقف جدی و وضاحت سازمان ملل شدند.
در اعلامیه جنبش‌ زنان عدالتخواه آمده است:«این اظهارات خانم امینه محمد در حالی است که هیچ خشونت و ستمی پنهان از جامعه جهانی و سازمان ملل نبوده است. و با وصف مستندات و شواهد از واقعیات وحشتناک و رویداد های هولناک از سوی طالبان بخصوص برای زنان نزدیک به دو سال در افغانستان گزارش های شکننده ی به ثبت رسیده است و این عملکرد برای ما زنان حیرت آور  و سوال برانگیز است.»
جنبش زنان عدالتخواه افغانستان همچنان گفته است که امنیت جهانی که یکی از اهداف سازمان ملل است زمانی ممکن است که زنان به دید انسان دارای حقوق مساوی بامردان نگریسته شود و زنان افغانستانی نیز دارای آزادی های باشد که مردان افغانستان از آن برخوردارند.
« باج دهی آشکار سازمان ملل به طالب در واقع قربانی ساختن حقوق انسانی زنان در افغانستان است. محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش ، حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان، حق آزادی افکار و عقاید ، حق آزادی گشت و‌گذار و غیره حقوق که با در نظر داشت آن صلح و امنیت جهانی تأمین خواهد شد تا چه زمانی مصادره میشود ؟ پاسخ تان چیست برای ما؛  آیا طالبان در این موارد با شما گفت‌گو و‌تمکین خواهند کرد؟ »
زنان معترض در اعلامیه خود از سازمان ملل خواسته است که باب گفت‌گو با گروهی که هیچ‌گاهی خود را مسوول عملکرد خویش ندانسته و پاسخ‌گو برای هیچ کسی نیست را ببندد.