حاکمیت طا.لبان در افغانستان و افول ارزش‌های حقوق بشری
حاکمیت طا.لبان در افغانستان و افول ارزش‌های حقوق بشری

خبرگزاری زنان افغانستان: حاکمیت طا.لبان در افغانستان منجر به افول ارزش‌های حقوق بشری در این کشور شده است. طا.لبان به طور مداوم از حقوق زنان و دختران، آزادی بیان، حق تحصیل و حقوق انسانی دیگران را پایمال کرده‌اند. آن‌ها با مخالفان خود بطور وحشیانه برخورد کرده و از تهدید و خشونت برای سرکوب اعتراضات استفاده […]

خبرگزاری زنان افغانستان: حاکمیت طا.لبان در افغانستان منجر به افول ارزش‌های حقوق بشری در این کشور شده است. طا.لبان به طور مداوم از حقوق زنان و دختران، آزادی بیان، حق تحصیل و حقوق انسانی دیگران را پایمال کرده‌اند. آن‌ها با مخالفان خود بطور وحشیانه برخورد کرده و از تهدید و خشونت برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.

در حوزه‌حقوق زنان طا.لبان نیز حقوق انسانی و اساسی زنان را مورد تهدید و فشار قرار داده‌است. زنان و دختران زیر پرچم طا.لبان مورد محدودیت‌ های بسیاری قرار گرفته‌اند و حقوق اساسی خود را از دست داده‌اند. طا.لبان از زنان می‌خواهند که در اجتماع به شکلی کاملاً محدود حضور داشته باشند و به آن‌ها اجازه کار خارج از خانه، تحصیل و حتی دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را نمی‌دهند. این تحقیر و نادیده گرفتن حقوق زنان نشان از نقض جدی حقوق بشر در افغانستان توسط طا.لبان است.

حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی یکی از موضوعات مهم در حقوق بشر است که نیاز به توجه و حمایت دارد. زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی باید از حقوق بشر پایه‌ای مانند حق به زندگی، آزادی اعتقاد، آزادی بیان، حق به تحصیل و کار و حق به شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند

طا.لبان محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی نیز اعمال کرده و دسترسی به اطلاعات را محدود کرده‌اند. این اقدامات همگی نشان دهنده نادیده گرفتن اساسی‌ترین حقوق بشری و نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طا.لبان است.

همچنان رسانه‌ها نیز مورد آماج و تهدید قرار گرفته و محدودیت‌هایی را برای رسانه‌های اجتماعی اعمال کرده که دسترسی به اطلاعات را محدود کرده و یا اطلاعات سانسور شده به رسانه‌ها می‌دهند، و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان در دو سال اخیر بسیار وخیم‌ گزارش‌ می‌شوند و رسانه‌ها از آزادی‌بیان برخوردار نیست، اخبار و گزارش‌ها و مصاحبات که رسانه‌ها انجام می‌دهد کاملاً تحت کنترل طا.لبان است و تهدیداتی امنیتی دارد. تحریمات‌مالی و تصمیمات دولتی معمولاً بالای اینها اعمال می‌شود و زنان در این بخش حضور ندارند و زنان که اندک است با برقع و ماسک در صحنه حضور پیدا می‌کنند.

 

سازمان‌های بین‌المللی، سازمان جهانی و نهاد‌های حامی‌ارزش‌ های‌ حقوق‌ بشر در این راستا باید توجه‌کنند، فشارها و تحریم‌ها را بالای طا.لبان وضع کنند تا وضعیت حقوق بشر و ارزش‌ های حقوق‌ بشری در افغانستان تامین شود و توجه بیشتر صورت گیرد تا دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان دوباره احیا شود.