حرکت اعتراضی زنان محروم از کار با پوشیدن چادر برقع در برابر وضع محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان
حرکت اعتراضی زنان محروم از کار با پوشیدن چادر برقع در برابر وضع محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان محروم از کار که به دلیل وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان خانه نشین شده اند، در یک حرکت اعتراضی با پوشیدن چادر برقع می‌گویند که بعد از ۱۶ سال تحصیل و فراغت از رشته‌های ژورنالیزم، کمپیوتر ساینس و حقوق، اکنون بخاطر پیدا کردن مصارف خود مجبور به انجام کارهای […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان محروم از کار که به دلیل وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان خانه نشین شده اند، در یک حرکت اعتراضی با پوشیدن چادر برقع می‌گویند که بعد از ۱۶ سال تحصیل و فراغت از رشته‌های ژورنالیزم، کمپیوتر ساینس و حقوق، اکنون بخاطر پیدا کردن مصارف خود مجبور به انجام کارهای شاقه هستند.