حسناسادات، یکی از چهره‌های سرشناس تلویزیونی، در کابل دست به خودکشی زد و به زندگی‌اش پایان داد.
حسناسادات، یکی از چهره‌های سرشناس تلویزیونی، در کابل دست به خودکشی زد و به زندگی‌اش پایان داد.

منابع می‌گویند، حسنا سادات، پس از هجوم استخبارات طالبان بر خانه‌ مسکونی اش خود را از بلند منزل خانه به پایین انداخته و جان باخته است.

منابع می‌گویند، حسنا سادات، پس از هجوم استخبارات طالبان بر خانه‌ مسکونی اش خود را از بلند منزل خانه به پایین انداخته و جان باخته است.