حسیبه نوری خبر مرگش را تکذیب کرد
حسیبه نوری خبر مرگش را تکذیب کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی به رسانه با فرستادن تصویری، خبرمرگ حسیبه نوری هنرمند افغانستانی در پاکستان را منتشر کردند و یک روز پس از آن، این خبر توسط شخص حسیبه نوری تکذیب شد. براساس یک ویدیوی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده حسیبه نوری درآن از سلامتی اش اطمینان می‌دهد. تصویری که از مرگ […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی به رسانه با فرستادن تصویری، خبرمرگ حسیبه نوری هنرمند افغانستانی در پاکستان را منتشر کردند و یک روز پس از آن، این خبر توسط شخص حسیبه نوری تکذیب شد.
براساس یک ویدیوی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده حسیبه نوری درآن از سلامتی اش اطمینان می‌دهد.
تصویری که از مرگ او‌منتشر شده در بینی اش پنبه گذاشته شده و سرش نیز با پارچه‌ای سفیدی بسته شده است.
او گفته است که مدتی پس از یک حادثه‌ی ترافیکی دریکی از بیمارستانهای پاکستان بستری بود اما اکنون سلامتی اش را بدست آورده است.