حمله بر یک پاسگاه امنیتی درکابل: زنان و کودکان از ترس بیهوش می‌شوند
حمله بر یک پاسگاه امنیتی درکابل: زنان و کودکان از ترس بیهوش می‌شوند

منابع محلی از وقوع درگیری در ساحه ۳۱۵ خیرخانه‌ی شهر کابل خبر می‌دهند. این درگیری شام امروز آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. به گفته‌ی منبع نخست سه حمله‌ی راکتی بر پاسگاه امنیتی انجیرک واقع در خیرخانه کابل صورت گرفته و  تاکنون بیش از شش انفجار در حوالی این پوسته امنیتی رخ داده است. باشندگان […]

منابع محلی از وقوع درگیری در ساحه ۳۱۵ خیرخانه‌ی شهر کابل خبر می‌دهند. این درگیری شام امروز آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.
به گفته‌ی منبع نخست سه حمله‌ی راکتی بر پاسگاه امنیتی انجیرک واقع در خیرخانه کابل صورت گرفته و  تاکنون بیش از شش انفجار در حوالی این پوسته امنیتی رخ داده است.
باشندگان شهر کابل می‌گویند امشب فضای رعب و وحشت میان مردم ایجاد شده و زنان و کودکان از ترس جنگ و صداهای مهیب انفجار و درگیری از هوش می‌روند.
یک باشنده‌ی کابل گفت:
” از ساعت شش شام به اینسو درگیری شدیدجریان داره تا فعلا حداقل صدای شش انفجار مهیب را شنیدیم مردم محل از ترس در خانه های شان پنهان شدند دکانداران خیلی زود دکان های شان را بسته کردند و به خانه رفتند، معلوم نیست چه اتفاقی رخ می‌دهد و هیچکس نمیداند این درگیری بخاطر چیست؟  زنان و کودکان ما بسیار ترسیدند با هر بار صدای تیر اندازی یا انفجار از هوش می‌روند.”
مقامات امنیتی طالبان تاکنون درین‌ مورد اظهار نظری نکرده اند.
ساحه خیرخانه در شهر کابل مکانی است که چندی قبل افراد طالبان طی یک تلاشی خانه به خانه حدود شصت تن را بازداشت و با خود به جایی نامعلومی برده اند.
به گفته‌ی باشندگان محل افراد بازداشت شده از ولایت پنجشیر بودند.
خبرگزاری زنان افغانستان