حمله مسلحانه  در قندهار
حمله مسلحانه  در قندهار

در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار، همسر حامله آمر جنایی حوزه یازدهم پولیس قندهار کشته شده است. این حمله زمانی انجام شده است که آمر حوزه یازدهم پولیس قندهار، همسرش را برای ولادت به شفاخانه انتقال می‌داد داکتران کودک را که مادرش پیش از ولادت کشته شد، طی عملیاتی به حالت زخمی نجات داده‌اند.

در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار، همسر حامله آمر جنایی حوزه یازدهم پولیس قندهار کشته شده است. این حمله زمانی انجام شده است که آمر حوزه یازدهم پولیس قندهار، همسرش را برای ولادت به شفاخانه انتقال می‌داد
داکتران کودک را که مادرش پیش از ولادت کشته شد، طی عملیاتی به حالت زخمی نجات داده‌اند.