حمیرا قادری: «رژیم استبدادی طالبان تمام اعضای خانوادهٔ منتقدان خود را زندانی می‌کند»
حمیرا قادری: «رژیم استبدادی طالبان تمام اعضای خانوادهٔ منتقدان خود را زندانی می‌کند»

خبرگزاری زنان افغانستان: با گذشت چهار روز از بازداشت ندا پروانی عضو جنبش‌ خودجوش زنان معترض همراه با کودک و همسرش هیچ‌گونه معلوماتی در رابطه به مکان و وضعیت صحی او و خانواده اش در دست نیست. حمیرا قادری نویسنده و فعال حقوق زن در واکنش به زندانی شدن ندا و خانواده اش در صفحهٔ […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با گذشت چهار روز از بازداشت ندا پروانی عضو جنبش‌ خودجوش زنان معترض همراه با کودک و همسرش هیچ‌گونه معلوماتی در رابطه به مکان و وضعیت صحی او و خانواده اش در دست نیست.

حمیرا قادری نویسنده و فعال حقوق زن در واکنش به زندانی شدن ندا و خانواده اش در صفحهٔ اجتماعی ایکس نگاشته است: «رژیمی که کل خانواده را به بند می‌کشد، به چنین رژیمی مستبد گفته می‌شود. رژیم استبدادی طالبان تمام خانواده منتقدان خود را زندانی می‌کنند.»

وی در ادامه‌ افزوده است: «حتی معلوم نیست که ندا پروانی با همسر و کودکش در کدام سیاه چال است، بیایید صدای ندا و خانواده اش شویم.»

وی مردم را به دادخواهی کردن برای رهایی ندا پروانی و خانواده اش دعوت نموده است.

با حاکمیت طالبان و صدور فرمان‌های محدودیت‌زا از سوی این گروه علیه زنان، زنان افغانستان در شرایط دشوار و طاقت فرسایی قرار گرفته اند، هر زنی که برای دادخواهی در برابر تصامیم این نظام به پا برخواسته است، از سوی این گروه به شیوه‌های مختلف سرکوب شده است و با خشونت‌های فزیکی آنان روبرو شده و سرانجام دستگیر و به مکان‌های نامعلوم منتقل و مورد شکنجه قرار می‌گیرند و اکنون ندا پروانی با خانواده اش یکی از آن زنان است.