خبرنگاران در افغانستان: به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان داده شود
خبرنگاران در افغانستان: به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان داده شود

خبرگزاری زنان افغانستان: دوم نوامبر برابر است با روز جهانی پایان ‌دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. این در حالی‌ست که خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های زیادی از جمله قتل، شکنجه، زندانی شدن و محدودیت‌های‌ کاری رو به رو بوده و رویدادهای کشته‌شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور همواره وجود داشته است. […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دوم نوامبر برابر است با روز جهانی پایان ‌دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. این در حالی‌ست که خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های زیادی از جمله قتل، شکنجه، زندانی شدن و محدودیت‌های‌ کاری رو به رو بوده و رویدادهای کشته‌شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور همواره وجود داشته است.

شماری از خبرنگاران می‌گویند که کارمندان رسانه‌ای از جمله گزارش‌گران میدانی همواره در معرض خطر قرار دارند و اکنون هیچ خبرنگاری بخصوص خبرنگاران زن در افغانستان، مصوونیت کاری و جانی نداشته و خواستار پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده اند.

آنان می‌گویند که طی چند دهه گذشته بخصوص در دو سال اخیر‌ موارد قتل، شکنجــه‌های شدید و زندانی شدن به جرم کار خبرنگاری در برابر خبرنگاران افغانستانی وجود داشته و هیچ توجه اساسی برای حل این چالش‌ها صورت نگرفته است.

نی یا نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان به مناسبت «روز جهانی پایان ‌دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» با نشر اعلامیه‌ای خواسته است که به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان داده شده و قانون و تأمین عدالت در مورد رویدادهای کشته‌شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور اجرا شود.

در ادامه آمده است که این نهاد در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۶۵ مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در افغانستان به ثبت رسانده است.

این نهاد همچنان بیان داشته است که عدالت در بیشتر جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان تامین نشده است.

در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز به مناسب این روز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در بیش از دو دهه‌ گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌شمول ۲۰ زن در کشور کشته شده‌اند.